Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 397, vinohradní domek čp. 397

vinohradní domek čp. 397


 • historický název

  vinohradní domek čp. 397

 • ulice

  Vinohradská 397

 • charakteristika

  vinohradní domek


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  druhá polovina 20. století

 • území

  Mařatice

 • majitelé

  dva achtle vinohradu mezi Tomášem Fraňkem a Barborou Chmelovou (dříve fol. 519)
  1723-1765 Jan Böhm,
  1765-1773 František a Marie Böhmovi,
  1773-1783 Anna Marie Schwedererová, roz. Böhmová,

  dva achtle vinohradu se sklepem, boudou a susárnou (asi již v roce 1765).
  1783-1836 Johana Seidelová,
  1836-1861 Jan Seidel,
  1861-1870 Terezie Gröglerová,
  1870-1876 Viktorie Vlachynská,

  1940-1945 Vladimír Bureš a spol. z Uherského Hradiště,
  poslední majitelka Anežka Filipcová,


 • poznámka

  Stavba byla postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  1765


 • stavební vývoj

  Na poměrně velké parcele 2032 pod cestou se dle mapy stabilního katastru nacházely tři menší vinohradnické domky, z nichž do začátku 20. století zůstal zachován pouze jeden na st. parc. 17. Zřejmě v téže době byl přestavěn do podoby sousedních domů. V druhé polovině 20. století byl však zbořen a na jeho místě vznikl nový rodinný dům čp. 1789.


 • prameny, literatura


 • stavby

  dům čp. 1789
  Vinohradská 1789


 • významné osoby

  Terezie Gröglerová


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019