Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

třída Maršála Malinovského 368, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267


 • historický název

  Franklovka čp. 368

 • ulice

  třída Maršála Malinovského 368

 • charakteristika

  samostatně stojící patrový dům, původně s areálem pálenice


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  bratři Karel a Max Franklovi 1921-1922,
  Josef Frankl, a. s. Uherské Hradiště 1922-1936,
  Zemský úřad-Zemský národní výbor v Brně 1936-1948,
  KNV Gottwaldov-školská správa 1949-1960,
  Čs.-Český stát 1960-2000,
  Zlínský kraj 2000-

 • obyvatelé

  Karel Frankl 1922-1924,
  Max a Markéta Franklovi 1922-1936,
  Dr. Štěpán Berg asi 1922-1940,
  Cyril Hrabec 1945-1946,

 • firmy a instituce

  Svaz ovocnářů, s. r. o. Uherské Hradiště 1945-1948,
  Zimní rolnická ovocnářská škola 1948,
  Okresní úřadovna StB 1948,
  Oblastní úřadovna StB 1949-1960,
  Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště od roku 1952 (obor sochařství a umělecké plastiky),


 • zajímavosti

  Hlavní průčelí je členěno sedmi okny a uprostřed plochým rizalitem se segmentovým štítem, Obě nároží domu jsou zaoblená a završují je kruhové věžičky s kupolemi. Patro od přízemí odděluje profilovaná římsa, korunní římsa pod střechou je umístěna na stylizovaných konzolách. Plochu mezi okny v přízemí člení pásová bosáž, v patře plastická omítka. Nejzajímavějšími architektonickými detaily jsou oválné zlacené terče a výzdoba kolem okna v patře rivalitu.


 • vznik

  1922


 • stavební vývoj

  Budova byla postavena v letech 1921-1922 bratry Karlem a Maxem Franklovými jako továrna na výrobu slivovice a koňaku firmy Josef Frankl a spol. Uherské Hradiště. Stavba byla provedena podle projektu Julia Koppa a má plasticky zdobené, secesní fasády a je završena valbovou střechou.
  V roce 1922 firma dostala nejmodernější zařízení a byla přeměněna na akciovou společnost. Po smrti Karla Frankla však podnik pozvolna přestal prosperovat a v roce 1935 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti likvidací. V roce 1936 proběhla přístavba a úpravy domu. Koncem 20. století provedena další rekonstrukce budovy uměleckoprůmyslovou školou včetně výměny podlah a stropů.
  Původní areál podniku měl číslo staveb. parc. 529, který byl v druhé polovině 20. století rozdělen na další části.Samotný dům obdržel číslo 529/1, patřící spolu s technickou stavbou č. 529/3 SUPŠ Uherské Hradiště. Výrobní objekty pálenice byly upraveny jako jiná stavba čp. 1265 (staveb. parc. 529/2 a 529/6).


 • prameny, literatura


 • stavby

  Areál firmy Červinka-Czech republik s. r. o.
  Rostislavova 1265


 • školy

  Státní uměleckoprůmyslová škola Zdeňka Nejedlého Uherské Hradiště
  Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267


 • významné osoby

  Jiří Berg
  Štěpán Berg
  Eva Bergová
  Markéta Bergová
  Karel Frankl

  další významné osoby (2)...


 • objekty

  Vězni Státní bezpečnosti
  pamětní deska: Pamětní deska obětem komunistického režimu


 • události

  4. 10. 2019
  Odhalení pamětní desky na tzv. Franklovce 1912
  Založena firma Josef Frankl a spol., výroba lihovin


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 23. 09. 2021