Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

1. máje 111, dům čp. 111 s vinným sklepem Skryjovi

dům čp. 111 s vinným sklepem Skryjovi


 • historický název

  hostinec čp. 111

 • ulice

  1. máje 111

 • charakteristika

  rodinný dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1857 Antonín Strauss,
  1869 František Kočold,
  1880 Julius Vrbka,
  1890 Josef Machyán,
  1900 František Losert ,
  1910-1921 Josef Stancl st.,
  1940-1950 Ing. Vojtěch Stancl a spol., dům v roce 1950 konfiskován a odprodán;
  1950 František Novák,
  1960 František a Milada Snopkovi,

 • provozovny

  Do počátku 20. století dům sloužil jako hostinec.


 • vznik

  po roce 1827

 • současný stav

  Nadsklepní hloubkově orientovaný dům. Vedle něj pod zahradou na st. parc. 825/2 je druhý sklep, dnes k němu majetkově připojen. Ve štítovém průčelí domu ve sklepním patře jsou vstupní dvoukřídlové dveře střechovitě skládané, v obytném patře nad nimi je trojdílné typové okno. Štít je obitý svislými úzkými latěmi, sedlová střecha je hloubkově orientovaná. Sokl je obložen kabřincem. Předsklepí má segmentové klenby do traverz, vlastní sklep má hloubkově orientovanou valenou cihelnou klenbu, mírně stlačenou. Klenba je cihelná, podélné zdi jsou v dolní části zděné z kamene.
  Sklep mezi čp. 116 a čp. 111, se navenek projevuje cihelnou režnou zdí nahoře s laťovým plotem od zahrady. V této zdi jsou vstupní dveře dvoukřídlové, vodorovně bedněné se segmentovým záklenkem. Nízká sestupní šíje je zaklenutá valenou stlačenou klenbou pozdně klasicistní. Sklep za ní je zaklenut nízkou valenou stlačenou cihelnou klenbou podepřenou třemi stlačenými pasy.


 • stavební vývoj

  Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje nadsklepní hloubkově orientovaný dům, z jehož klasicistních konstrukcí jsou dodnes zachovány sklep a vstupní dveře předsklepí. Nadsklepní část byla novodobě upravena a prodloužena přístavbou v zadní části v 70. - 90. letech 20. století. Sklep pod zahradou na st. parc. 825 zachycen není, vznikl pravděpodobně nedlouho po jejím pořízení ještě v prvé polovině 19.století. Úprava průčelí pochází z konce 19. století.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Vojtěch Stancl
  Josef Stancl st.


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 89


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 29. 01. 2019