Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 241, dům čp. 241

dům čp. 241


 • historický název

  dům Cecílie Frýbortové

 • ulice

  Vinohradská 241

 • charakteristika

  rodinný dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  půldruhého achtlu vinohradu s boudou a lisem mezi Václavem Drábkem a Dorotou Svobodovou
  1723-1735 Marie Galová, alias Strnadlová,
  1726 syn František Gala odprodal půl achtlu vinohradu Martinu Adámkovi, alias Kamenaříkovi,
  1735 syn František Gala, odprodal půl achtlu vinohradu Martinu Křížovi,
  1747 Šimon Gala odprodal půl achtlu vinohradu Martinovi Vaňkovi,
  1726-1751 Martin Adámek,
  1751-1784 Jakub Kaiser,

  vinohrad s boudou, lisovnou a sklepem, zřízeným před rokem 1772
  1784-1805 Matěj Filipovič,
  1805-1828 Antonie Filipovičová,
  1828-1848 Růžena Pospíšilová,
  1848-1869 František Montkovský st.,
  1869-1876 František Montkovský ml.,

  1908 Cecílie Frýbortová, Uh. Hradiště,
  1910-1921 Jan a  Anna Půdovi, Uh. Hradiště,
  1939-1957 Josef a Vladimíra Mohauptovi,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dlouhá hora. Číslo popisné bylo přiděleno před rokem 1910.


 • vznik

  1772

 • současný stav

  Vinohradní domek z počátku 20. století, postavený nad původním sklepem.Klasicistní sklep je hloubkově orientovaný pod pravou části půdorysu při pohledu cesty a zabíhá až pod zahradu. Předsklepí má nízké pruské klenby do pasů, sestupná šíje má valenou hloubkově orientovanou klenbou, stejně jako vlastní sklep. V cihelné klenbě je spára, označující místo navázání stavby. Přední část sklepa je sestupná, přezděná z bílých cihel.


 • stavební vývoj

  Na začátku 18. století zde byl velký vinohrad (1,5 achtle) s boudou a lisem, od něhož byly částečně odprodávány menší části. Trvalý význam však mělo jen odprodání půl achtlu v roce 1735 Martinu Křížovi, kde následně vznikla stavební parcela 46 (dnes dům čp. 371). V roce 1772 zmínka o vinohradu s boudou, lisovnou a nedávno vybudovaným sklepem. Menší vinohradní domek pak vznikl krátce po roce 1827.
  Nový nadsklepní dům v romantizujícím duchu byl postaven podle plánů hradišťského stavitele Antonína Šupky roku 1908. Další stavební úpravou byla nástavba patra, kterou provedl Ladislav Šupka v roce 1939. Poválečná úprava průčelí potom byla uskutečněna ve třetí čtvrtině 20.století.
  Naproti domu je přízemní garáž z roku 1957 se sedlovou střechou, krytou vlnitým eternitem s rolovacími vjezdovými vraty a povrchovou břízolitovou úpravou (stavební parc. 644).


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  František Montkovsky
  Jan Půda


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 44


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 29. 05. 2019