Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 244, dům čp. 244

dům čp. 244


 • historický název

  Braunův sklep

 • ulice

  Vinohradská 244

 • charakteristika

  rodinný dům se sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  723-1733 Jan Karel Hoppa,
  1733-1746 Jan Hoppa,
  1746-1783 vdova Josefa Hoppová,
  1783-1788 Jan Norbert Mick,
  1788-1801 Josefa Lutz von Stallenberg,
  1801-1813 František Richter,
  1813-1847 František Pressler,
  1847-1873 Antonie Mildschuhová,
  1873 Uhlíř z Uh. Hradiště (stav. parc. 60/1, parc. č. 325),
  1873 Anna Hösslerová, Josef Rotter z Uh. Hradiště (st. parc. 60/2-6, parc. č. 1889),
  1910 Štěpán Večeřa,
  1921 Leopold Braun z Uh. Hradiště,
  1940 František Řičica z Uh. Hradiště,

 • provozovny

  Výčepnická koncese pro Leopolda Brauna 1910-1943 a pro Eduarda Amorta 1943-1949.


 • zajímavosti

  Ve dvoře je mohutný strom - lípa. Kolem roku 1830 zde pracoval skladatel Konradin Kreuzer a dokončoval tu svou slavnou operu Noc v Grenadě,která měla svou úspěšnou premiéru ve Vídni.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora.


 • vznik

  1733

 • současný stav

  Volně stojící nadsklepní dům s jedním patrem nad sklepem, pozdně barokním sklepem a průčelím, znehodnocenými úpravou v sedmdesátých letech 20. století. Dvorek domu je obehnán nevhodnou ohradní zdí z bílých cihel s plechovou vjezdovou branou. Sklep hloubkově orientovaný má oddělené vstupní předsklepí.


 • stavební vývoj

  První zmínka o vinohradu se sklepem, "krajní u cesty k Rochusu nad vinohradem Sibyly Weningerové", pochází z roku 1733.Na konci 18. století již achtl vinohradu a sklep s boudou.
  Budova vinného sklepa pochází patrně z přelomu 18. a 19. století, vstup k objektu pak tvoří brána z první poloviny 19. století v ohradní zdi, kterou značně převyšuje. Pravoúhlý otvor brány lemuje štuková šambrána a uzavírají dvě výplňová okna. Na otvorem je situován barevně lemovaný štítek s iniciálou J P. Po jeho stranách jsou umístěny květinové girlandy, bránu ukončuje valbová stříška s pálenou bobrovkou. Budova nad sklepem, stojící v pozadí dvora, je patrová, krytá polovalbovou eternitovou střechou s lichoběžným prkenným štítem a otevřeným větracím otvorem tvaru ovoidu. Do klenutého sklepa se vstupuje širokým pravoúhlým otvorem s dřevěnými zárubněmi, která jsou od křídla na čelní straně zpětně sbíjena kovanými hřeby. Vstup zakrývá valbová pultová stříška s bobrovkou krytinou. Plochu průčelí patra člení dva okenní otvory s kovanými mřížemi a okenicemi. Na pravé straně je situována nika po zazděném třetím okně s dřevěným překladem v nadpraží. Plochu průčelí pročleňuje svérázná malba a nápis na malované pentli. Poslední úpravy sklepa byly provedeny ve 40. letech 20. století podle plánu stavitele Františka Peprly.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Leopold Braun
  Konradin Kreutzer
  Antonie Mildschuhová
  Josef Rotter


 • objekty

  Boží muka
  boží muka: Boží muka v Mařaticích


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště
  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 57


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 29. 08. 2018