Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 250, dům čp. 250

dům čp. 250


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 250

 • charakteristika

  rodinný domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu mezi Janem Buzikem a Petrem Ješinou (dříve fol. 202)
  1723-1737 Václav Škrášek,
  1737-1751 Matěj Škrášek,
  1751 Jan Škrášek,
  1751-1778 Václav Vašíček,

  a) achtl vinohradu
  1778-1816 Marie Krištůvková, roz. Vašíčková, z Kněžpole,
  1816-1839 Antonín Überbacher,
  1839-1846 Marie Shánělová,
  1846-1871 Antonín Klement a dědicové,
  1871-1876 vdova Babeta Klementová,

  1910-1921 Robert Friedl z Uh. Hradiště,
  1936-1940 František a Jindřiška Postavovi z Ostravy,

  b) půl achtlu vinohradu
  1778-1801 Anna Lysoňková, roz. Vašíčková,
  1801-1803 Josef Lysoněk z Kněžpole,
  1803 Marie Kašná,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné obdržel před rokem 1910.


 • vznik

  po roce 1827

 • současný stav

  Sklep s terasou na střeše, na nějž navazuje hloubkově orientovaný zadní dům, který je patrový s valbovou střechou s dvoudrážkovou pálenou krytinou. Sklep vpředu je krytý terasou se zábradlím ze šedesátých let 20. století z tyčoviny cikcak.


 • stavební vývoj

  Původně jen vinohrad, z něho bylo v roce 1778 vyčleněno samostatně půl achtlu, jeho osudy a začlenění po roce 1803 nejsou známy.
  Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje drobný hloubkově orientovaný vinohradní domek přibližně nad přední částí dnešního sklepa, zřejmě mladšího stáří. Zadní dům byl přistavěn v  roce 1935 hradišťským stavitelem Otakarem Jarošem jako hloubkový jednotrakt. Druhý trakt byl přistavěn podle projektu z roku 1967, který dal domu i jeho dnešní podobu.
  Na protější straně komunikace pod cestou je garáž s plochou střechou a břízolitovou omítkou (stav. parc. 646), sousedící s přístavbou domu čp. 383.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Robert Friedl
  Otokar Jaroš


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 31


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 30. 01. 2019