Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 253, dům čp. 253

dům čp. 253


 • historický název

  Dům JUDr. Aloise Daňka

 • ulice

  Vinohradská 253

 • charakteristika

  rodinný domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1827 Josef Kolařík, Jan Bajaja, Kněžpole,
  1873 Marie Vránová, Kněžpole čp. 42,
  1910-1921 JUDr. Alois Daněk z Uh. Hradiště,
  1940 JUDr. Jaroslav Daněk z Uh. Hradiště čp. 35,
  1960 Antonín a Zdeňka Grebeňovi,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora.


 • vznik

  před rokem 1827

 • současný stav

  Vinohradní domek ve svahu pod komunikací u potoka. Má hrázděnou konstrukci s cihelnými výplněmi a terasu podpíranou hrázděnou dřevěnou konstrukcí. Nadsklepní část má dvoutraktovou dispozici hloubkové orientace, pod jehož levou částí při pohledu od potoka je hloubkově orientovaný sklep přístupný od potoka. Na průčelí k potoku je sklepní patro s kamenným obkladem a vstupem do sklepa. Ve sklepním patře je vyšší přestavěné předsklepí. Má segmentové
  klenby do traverz podélně orientované s průčelím k potoku. Na ně navazuje starší štítové průčelí staršího sklepa. Má cihelnou valenou klenbu s krátkou šíjí, a na to navazuje vlastní sklep. Jeho hloubková klenba je cihelná, v přední části za vstupem režná, dále zčásti s omítkou. Ta je rozdělena na dvě části se spárou. Zadní část sklepa končí čelní stěnou, dole se segmentově zaklenutou nikou.


 • stavební vývoj

  Původně klasicistní sklep s s menším vinohradním domkem, místo kterého byl v roce 1900 postaven nový hloubkově orientovaný jednotraktový domek podle návrhu architekta Dominika Feye. Druhý trakt ve stejném romantizujícím neovernakulárním duchu byl přistavěn nedlouho poté roku 1906 hradišťskými staviteli Františkem Brožem a Juliem Koppem. Střecha byla až do roku 1960 kryta šindelem, kdy byla zjednodušena a pokryta eternitem. Poblíž stojící garáž (stav. parc. 2133) je z konce 20. století.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Alois Daněk
  Dominik Fey
  Julius Kopp st.


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 25


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 31. 08. 2018