Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 254, dům čp. 254

dům čp. 254


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 254

 • charakteristika

  vinohradní domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1827 Terezie Schneiderová z Uh. Hradiště,
  1910-1940 Jan a Vlasta Seidelmannovi z Uh. Hradiště,
  asi 1960 Ing. Libor Seidelmann a Zbyněk Seidelmann,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno před rokem 1910.


 • vznik

  před rokem 1827

 • současný stav

  Nadsklepní domek ve svahu pod cestou orientovaný k potoku. Hloubkový jednotrakt postavený z nepálených cihel, přední část jřezděna z pálených cihel. K potoku má předsazený blok s předsklepím. na něm je terasa s kovovým trubkovým svislým zábradlím. Po levé straně od zadního štítu při pohledu od cesty je vstupní ozdobná kovová branka. Má protějšek na opačné straně cesty v zahradě, která také patří k tomuto nadsklepnímu domu. V zahradě je kovový komínek sklepa.


 • stavební vývoj

  Jedná se o vinohradní dům tradičních forem nad klasicistním sklepem s některými dochovanými architektonickými detaily z romantizující přestavby (úprava střechy a štítů), znehodnocený nedávnými bezduchými úpravami průčelí.


 • prameny, literatura


 • stavby

  dům čp. 394
  Vinohradská 394


 • významné osoby

  Jan Seidelmann


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 17


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 31. 08. 2018