Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 260, dům čp. 260

dům čp. 260


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 260

 • charakteristika

  rodinný dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  půl achtlu vinohradu mezi Janem Huňkou a Janem Dobrým (dříve fol. 67)
  1723-1743 Jan Frej a dědicové,
  1743-1772 Karel Bezděčka,
  1772-1802 dědicové Karla Bezděčky,

  půl achtle vinohradu mezi Janem Frejem a Martinem Kratochvílem
  1723-1731 Jan Dobrý (dočasně odděleno)
  1731 koupil Karel Bezděčka a následně připojil k předchozí části.

  achtl vinohradu se sklepem a boudou 1772
  1802-1808 Jan Nepomuk Kürschner,
  1808-1813 Dominik Cancelieri,
  1813 Růžena Pospíšilová,
  1813-1819 Maxmiliána Sahánková,
  1819-1840 František Mazůrek,
  1840-1856 Anna Mazůrková,
  1856-1866 Mariana Malinová,
  1866-1868 Jan a Ernestýna Hubíkovi ze Starého Města,
  1868-1876 Růžena Vlachynská,

  1921 Josefa Ledererová z Uherského Hradiště,
  1940 Ladislav Indrák,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno před rokem 1921.


 • vznik

  1739

 • současný stav

  Ke stráni, částečně do terénu vestavěný dům s hlavním jednopatrovým průčelím, zadním přízemím a valenou střechou, prohnutou výraznými námětky. Dispozice přízemí obsahuje sklep situovaný kolmo na uliční čáru a valeně zaklenutý z lomového kamene. Vstup do sklepa je opatřen kamenným portálem se záklenkem nesoucí klenák, který je označený letopočtem 1739 a iniciály C. I. B. Za portálem je slepní předsíň zaklenutá cihlami. Podél hlavního průčelí probíhá úzká slepá chodba, osvětlená oknem se segmentovým nadpražím. Ze sklepní předsíně vedou do sklepa kamenné schody, ukončené dvoukrídlovými dveřmi v otvoru se segmentovým záklenkem. Dispozice patra tvoří byt se dvěma pokoji, kuchyní a příslušenstvím. Kromě síňky s trámovým stropem jsou ostatní místnosti plochostropé.


 • stavební vývoj

  Velmi hodnotný barokní intaktně dochovaný vinohradní nadsklepní dům datovaný rokem 1739 představuje jeden z nejvýznamnějších prvků historické zástavby mařatických vinohradů.
  Naproti domu přes cestu na st. parc. 645 je neomítnutá garáž s šedých tvárnic, částečně z cihel, a splechovými vjezdovými vraty a plochou střechou.


 • obrazy

  img0851.jpg img0852.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  František Mazůrek


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště
  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 40


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 29. 08. 2018

Vinohradní domek se sklepem čp. 260 v Mařaticích v roce 2012. (SOkA UH)