Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 274, dům čp. 274

dům čp. 274


 • historický název

  Dům Eleonory Dvorské

 • ulice

  Vinohradská 274

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem a bývalým hospodářským stavením


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu mezi Stráním a Václavem Drábkem
  1723-1755 Jan Walner (dříve fol. 430),
  1755-1780 Antonín Walner,

  achtl vinohradu a sklep
  1780-1802 vdova Alžběta Walnerová,
  1802 Ondřej Jurčík,
  1802 Kateřina Jurčíková,
  1802-1826 Jan Sarkander a Josefa Fürnkranzovi,
  1826-1856 Jan Fürnkranz ml.,
  1856-1864 Karolína Divišová,
  1864-1873 Marie Vaňková,
  1873 Marie Šromová,

  1920 manželé Možní,
  1940 Eleonora Dvorská,
  2018 Synot Real Estate, k. s.,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno po roce 1921.


 • vznik

  kolem roku 1780

 • současný stav

  Nadsklepní dům s obytným patrem a podkrovím, který má mansardovou střechu ve štítě s polovalbou, hloubkově orientovanou ke komunikaci. Půdorys je čtvercový, na pravé straně je vstupní rizalit s valbovou střechou. Vpředu přízemní část s plochou střechou se zaobleným nárožím. Před domem je opěrná zeď s haklíkovým zdivem a s pilířovým plotem a trubkovým vodorovným zábradlím, který se táhne i po obou stranách domu. Do dvora a do zahrady jsou přístavky s pultovou střechou na kovových sloupcích s laminátem parazitního charakteru. Dům má dispozici na principu hloubkového dvoutraktu a bočním vstupním rizalitem.
  Naproti domu k potoku je další část pozemku s výrazně nižší úrovní ohrazena obdobným plotem pilířovým s haklíkovými pilíři. Jsou završeny soškami andílků s vinnými hrozny a vázami. Výplně mezi pilíři plotu tvoří pletivové panely. Ve dvoře je přízemní dřevěná hrázděná kolna na haklíkových pilířích (st. parc. 2037). Má stanovou střechu, krytou bobrovkou ve vrcholu s kovovou makovicí. Po levé straně dvora na st. parc. 529 je pak hospodářské stavení. Vzhledem k nižší úrovni terénu je patrová se vstupem z bočního podélného průčelí ze dvora, vjezd do “patra” z komunikace ze štítového průčelí. Dvorní podélné průčelí má střední vstupní žudro s haklíkovými pilastry. V nadpraží je záklenek žudra s nikou se soškou a svérazovým dekorem. Sedlovou stříšku kryje bobrovka se hřebenem kolmo k průčelí. Po stranách vstupního žudra je vždy jedno okno. V patře potom na úrovni komunikace je širší dělené okno lemované svérázovými pásky. Po jeho stranách je obrázek dívčice a šohaje s nápisy: “V tej mařatskej dolině túží šohaj po víně, túží šohaj po vínečku, volá na svú galánečku, galánečko nalej mně.” Vpravo pak: “Ti hradišťští šohajíci sú, sú, sú, šak oni sa na parádu nenesú, co vypijú zaplatijú, žádného sa nebojijú, sú, sú, sú, šak oni sa na parádu nenesú.” Do patra na úrovni komunikace je vjezd do garáže. Stavení má velmi plochou pultovou střechu, krytou plechem.


 • stavební vývoj

  První písemná zmínka o sklepě ve zdejším vinohradě se objevuje po roce 1780. Nad ním byl pak vybudován hloubkově orientovaný vinohradní domek, který byl radikálně přestavěn v romantickém neovernakulárním duchu stavitelem Antonínem Šupkou v roce 1920. Tehdy byl dostavěn druhý trakt se vstupním středním rizalitem. Následující nadstavba obytného podkroví spolu s úpravou průčelí byla pak uskutečněna podle plánů zednického mistra Františka Peprly v roce 1930.
  Dům stojí nad přední částí velmi hodnotného pozdně barokního sklepa. Na vstup do sklepa navazuje krátká vstupní předsíň se sestupnými schody. Je zaklenuta nízkou plackou a vyzdobena svérázovým dekorem. Za ní je užší sestupná šíje s valenou hloubkově orientovanou klenbu. Za ní navazuje vlastní hloubkový valený sklep se stlačenou kamennou valenou klenbou, zčásti ze smíšeného zdiva. Čelo sklepa s nikou s cihelným segmentovým záklenkem je druhotně zazděné.
  Původně hospodářská stavba za cestou byla postavena v roce 1930 podle plánů Otakara Jedličky, ze začátku třicátých let je zřejmě i dřevěná kůlna.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Jan Sarkander Fürnkranz ml.


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 47


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 20. 08. 2018