Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 304, dům čp. 304

dům čp. 304


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 304

 • charakteristika

  rodinný domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1723-1734 Veruna Náplavová-Ostravská (dva achtle vinohradu),
  1734-1766 František Ostravský, syn Veruny Náplavové (achtl vinohradu),
  před rokem 1766 Anna Venclová, roz. Ostravská, dcera Františka Ostravského (achtl vinohradu),
  1766 Josef Vencl, manžel Anny Venclové (achtl vinohradu),
  1766-1798 prodán achtl vinohradu v ceně 251 zl. Josefu Friedrichovi;

  1752-1798 Jan Kalivoda, syn Ondřeje Kalivody a jeho manželky Anny Kalivodové, roz. Ostravské (druhý achtl vinohradu);

  1798 kupuje v licitaci za 630 zl. Jan Nepomuk Friedrich dva achtle vinohradu se sklepem a lisovnou,
  1811 kupuje dva achtle vinohradu Rupert Aulich za 1.800 zl.,
  1811 kupuje sklep, lisovnu a horní a dolní sádek za 1.200 zl. Adolf Aulich, který v roce 1831 převedl majetek v ceně 500 zl na svou švagrovou Annu Aulichovou, roz. Fidely; ta pak předmětné nemovitosti v roce 1860 převedla na svého manžela Ruperta Aulicha,
  1866 převádí Rupert Aulich veškerý majetek na svého syna Roberta Aulicha,
  1886-1899 František Prillinger,
  1899-1900 Rolnická záložna Uherské Hradiště,
  1900-1924 Alois Prillinger a dědicové,
  1924-1934 Marie Halíková z Prahy,
  od roku 1934 Karel a Marie Vlachynští,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dlouhá hora. Číslo popisné dům obdržel po roce 1921.


 • vznik

  před rokem 1798

 • současný stav

  Nadsklepní přízemní domek kolmo orientovaný ke komunikaci, otočený k ní svým štítovým průčelím, které je dvouosé. Boční průčelí nalevo od něj je členěno dvěma vstupními hladkými dveřmi s rovným nadpražím a dalším oknem. Průčelí hlavní štítové má pásovou rustiku s profilovanou korunní římsou.
  Za domem je kamenný větrací komínek sklepa na st. parc. 484, který prochází pod cestou a celým domem. Sklípek se navenek projevuje jako stavbička polozapuštěná ve svahu se sedlovou hloubko věorientovanou střechou, obrácená ke komunikaci zadním štítem, v němž je okénko se segmentovým záklenkem. Sedlová střecha hloubkově orientovaná je s dvoudrážkovou pálenou krytinou. Průčelí k potoku má štít trojnásobně odstupňovaný, nad vstupními dveřmi do sklepa se svisle bedněnými laťovanými s rovným nadpražím. Ve středním vodorovném pásu štítu je kruhový otvor po stranách s čučkami. Nahoře je vybraný nástavec nahoře s čučkou, resp. s koulí.


 • stavební vývoj

  Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje stavbu nad cestou půdorysně odpovídající dochovanému domu. Je pravděpodobné, že k němu patřil i sklep pod cestou. Stavební úprava domu i sklepa pochází z období historismu konce 19.století. K domu patřila též stodola na st. parc. 4.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Robert Aulich
  Rupert Aulich
  Anna Aulichová
  Jan Nepomuk Friedrich
  Josef Friedrich


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 4


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 17. 12. 2019