Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 305, dům čp. 305

dům čp. 305


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 305

 • charakteristika

  rodinný domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  a) 1,5 achtlu vinohradu mezi Janem Domincem a Marií Trtinovou (dříve fol. 599, 209, 467B a 567)
  1723-1756 Leopold Černý,

  b) půl achtlu vinohradu mezi Leopoldem Černým a Bartolomějem Zelnitiusem (dříve fol. 262)
  1723-1738 Marie Trtinová,
  1738-1740 Kateřina Pazůrková,
  1740-1756 Leopold Černý

  tři achtle vinohradu se sklepem (1762), boudou, lisovnou, sušírnou a sádkem
  1756-1762 dědicové Leopolda Černého,
  1762 Agneta Canevali

  a) dva achtle vinohradu se sklepem a boudou
  1762-1781 Šimon a Marie Bližkovští

  b) jeden achtl vinohradu se sušárnou
  1762-1775 Max Weisl,
  1775-1781 Kateřina Vlachynská, Marie Vlachynská,

  1781-1807 Michal a Veronika Brandnerovi,
  1807-1808 Antonín Brandner, poručík,
  1808-1821 Josef Bridling,
  1821-1844 Karel Prillinger z Nedachlebic,
  1844-1862 Josef Prillinger,
  1862-1876 Marie Vaňková,

  1940 Anežka Kučerová,
  1976 Albert Gottwald,


 • zajímavosti

  Před domem jsou velké smrky a pod nimi kamenný kříž s odstupňovaným soklem, kde na soklu je reliéf světice, probodené mečem. Nápis ”Pojďte ke mně kteří v světě/ v slzách těžce pracujete / pojďte já vás občerstvím”. Nápis je v rámečku, pod ním podpis kurzivou “F. Sbořil”. Kříž pochází z přelomu 19. a 20. století.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dlouhá hora. Číslo popisné obdržela po roce 1921.


 • vznik

  1762

 • současný stav

  Rodinný domek nad cestou. Má hlavní blok domu podélně orientovaný s komunikací, z něhož vychází kolmý rizalit. Hlavní hmota domu je kryta sedlovou střechou s oboustrannou polovalbou. Dům je postavený na sklepě, který odpovídá orientací střednímu rizalitu, v jeho štítovém průčelí jsou vstupní dveře do sklepa. Střechy jsou kryty dvoudrážkovou pálenou krytinou. Zdi mají hladkou bílou omítku, sokl a sklepní patro je s kamenným obkladem. Za vstupem sklepa je jedna neúplná placka. Navazuje sestupná šíje s valenou cihelnou klenbou, hloubkově orientovanou ke komunikaci. Za touto šíjí je sklípek, který je orientován kolmo k této šíji, tzn. podélně ke komunikaci, a má rovněž cihelnou valenou klenbu klasicistní. Klenba sklepa klasovitě skládaná.


 • stavební vývoj

  Původně dvě parcely vinohradu (1,5 a půl achtlu) byly spojeny v roce 1756 a po tomto datu, roku 1762 jsou zmiňovány skleps boudou, lisovnou, sušírnou a sádkem.
  Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje poměrně velký podélně orientovaný vinohradní dům s výstupkem v místě šíje sklepa směrem k cestě. Z něj je zachován pozdně barokní -  klasicistní sklep. K domku byla kolmo napojena stodola nad sklepem. Přestavba bývalé zemědělské usedlosti, stejně jako úprava patra domu, proběhla v roce 1976.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Albert Gottwald
  Karel Prillinger


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 6


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 13. 09. 2018