Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 367, dům čp. 367

dům čp. 367


 • historický název

  Stanclův sklep

 • ulice

  Vinohradská 367

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  půl achtle vinohradu vedle Sibyly Wolgarové a Ondřeje Čejky
  1723-1735 Martin Bumbalík,
  1735 bratr Jan Bumbalík,
  1735-1763 Josef Rösner st.,

  půl achtle vinohradu se sklepem, boudou a lisovnou
  1723-1739 Ondřej Čejka,
  1739-1756 Josef Rösner st.,
  1756-1763 Josef Rösner ml., 

  achtl vinohradu se sklepem, boudou a lisovnou
  1763-1779 Petr Ceroni,
  1779-1792 Barbora Cerroni,
  1792-1803 Jan Petr a Karel Jiří Ceroni a Kateřina Czikannová, roz. Ceroni,
  1803 Josef, sv. pán z Aschfeldu,
  1803-1825 Josef Vaďura,
  1825-1866 Antonín Hofmann,
  1866-1873 Julie a Marie Hofmannovy,
  1873 Bruno Hofmann,
  1910-1948 Vojtěch Stancl,
  2018 MEDICAL PLUS, s.r.o.,


 • zajímavosti

  V interiéru zasluhuje pozornost Uprkova nástěnná malba i původní dřevěné schodiště do podkroví. Sklep se vstupním portálem a částí předsklepí patří pravděpodobně k nejhodnotnějším v mařatických vinohradech dochovaným a je rovněž vyzdoben nástěnnou malbou od Joži Uprky "Jaro" (chlapec na džbánu na modrém pozadí, nad ním holubičky).


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora.


 • vznik

  1723

 • současný stav

  Nadsklepní dům, který má kromě patra sklepního ještě jedno obytné patro a obytné podkroví. Hlavní hmota je kolmo orientovaná k cestě s krátkým L nalevo v patře. V patře nad stupem do sklepa je plochá zaoblená deska (původně snad balkon). V obytném nadsklepním patře jsou osazena dvě nevhodná trojdílná okna, obdobné menší trojdílné okno je ve štítě pod polovalbou. Zcela nalevo je v úrovni sklepního patra jedno okno se šikmou provlékanou mříží. Nad ním terasa s cihelným režným pilířovým zábradlím. Patro zde v půdorysu ustupuje a v průčelí má trojdílné okno s balkónovými dveřmi.
  Napravo od domu je pak terasa, která má rovněž režné pilířové zábradlí. Má režnou opěrnou zeď se zdůrazněnými pilastry, cihelnými režnými, stejně jako schody ke vstupu po pravé straně bočního průčelí domu. Ohradní zeď vpředu na parcele byla původně asi také cihelná režná a je nahozena nevhodnou cementovou omítku. Na bočním vstupním průčelí se nachází vstupní neovernakulární žudro s cihelnými režnými pilastry nesoucími omítnutou římsovanou archivoltu, krytou bobrovkou.
  Dům má sedlové střechy s polovalbami, přetažené před štítová průčelí na ozdobných konzolách. Střechy jsou kryty bobrovkou.
  Vlastní sklep má vysokou cihelnou klenbu hloubkově orientovanou valenou, podepřenou třemi klenebními pasy na pilastrech. Zadní část sklepa je pak oddělena kamennou zdí s půlkruhově zaklenutým středním otvorem se stlačenou archivoltou. Hlavní čelo zadní vydělené části sklepa je kamenné se střední nikou se segmentovým záklenkem. Paty zdí v této části jsou zčásti vyzděny z kamene. V přední části je rovněž sklep pod klenbou vyzděný z kamene.


 • stavební vývoj

  Nejstarší částí stavby je barokní sklep, o němž je první písemná zmínka v první čtvrtině 18. století. Na úrovni sklepa na vstup navazuje předsklepí s keramickými stropy do Íček a představba horního domu nad starším sklepem. Je zde patrna starší část původního předsklepí, vytvářející jedno travé zaklenuté segmentovou klenbou. Od představby je odděleno jedním klenebním pasem, velmi plochým a stlačeným. Do vlastního sklepa vede klasicistní - pozdněbarokní olištovaný portál s klenákem v nadpražím a s vyznačenými patami klenby. V klenáku je rámeček s vybranými rohy, kde mohlo být datování, které dnes již není patrné.
  Dům nad sklepem je stavitelská práce z prvních desetiletí 20.století, která je vázaná osobou majitele na keramickou produkcí v protilehlé cihelně Vojtěcha Stancla, což se projevuje i užitím režných cihelných architektonických prvků v řešení exteriéru. Úpravy fasád pochází z třetí čtvrtiny 20. století.


 • prameny, literatura


 • stavby

  dům čp. 1024
  Vinohradská 1024


 • významné osoby

  Barbara Viktorie Ceroni
  Karel Jiří Ceroni
  Petr Josef Ceroni
  Jan Petr Cerroni
  Kateřina Viktorie Czikannová

  další významné osoby (1)...


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 54


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 19. 08. 2018