Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

50 let Státního československého reálného gymnázia v Uh. Hradišti v červnu 1934, 271 s., 1., Uherské Hradiště 1934.

50 let Státního československého reálného gymnázia v Uh. Hradišti v červnu 1934