Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

kašna: Pocta Felixi Kadlinskému

Pocta Felixi Kadlinskému


 • Kašna na nádvoří Reduty


 • kašna k poctě P. Felixi Kadlinskému, SJ, autorovi básnické sbírky Zdoroslavíček


 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  nádvoří Reduty


 • umístění

  roku 2002 v rámci generální opravy Reduty


 • autor

  Otmar Oliva a kamenosochař Petr Novák

 • popis

  Byla vytvořena v letech 2000–2002. Tři bronzové pilíře fontány představují kořeny, které drží mísu z leštěné žuly. V jejím středu skrápí stylizovanou větev pramen vody, která se stále znovu vrací ke kořenům a symbolizuje podstatu žití. Působivost fontány dotvářejí tři bronzové stély s citací textů básníka a jsou výtvarným dialogem s kulturou baroka. Stély symbolizují víru, naději a lásku. V dlažbě jsou bronzové intarzie s úryvky z Kadlinského žalmů. Kašna je doplněna 3 bronzovými čtyři a půl metru vysokými vertikálami, které představují nejdůležitější křesťanské ctnosti: víru, naději a lásku. Kolem vertikál se vinou stuhy s úryvky z díla spisovatele, básníka, misionáře a překladatele, jezuity Felixe Kadlinského. Každá vertikála má svou osobitou výzdobu.
  Do dlažby kolem fontány jsou zakomponovány bronzové intarzie s úryvky textů. Jako zdobné prvky pro kašnu i sloupy autor použil jablka, listy, lastury, mušle, andělské píšťaly, provazy, zkroucená lana, uzly; zapletené zmije upozorňující na zlo kolem nás i v nás.


 • obrazy

  img0558.jpg img0559.jpg img0560.jpg img0561.jpg


 • ulice

  U Reduty


 • významné osoby

  Otmar Oliva


 • události

  14. 9. 2002
  Den otevřených památek, předání ocenění Dům roku 2001 a představení fontány na nádvoří Reduty


 • stavby

  Reduta
  U Reduty 256


 • autor

  CoJ, RaB


Aktualizováno: 27. 11. 2017

Kašna Pocta Felixi Kadlinskému na nádvoří Reduty, 2013. (Město UH)