Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

pomník: Vojenský pomník

Vojenský pomník


 • Vojenský pomník na hřbitově v Mařaticích


 • centrální pomník vojenské části hřbitova, kde byli pohřbíváni padlí účastníci obsazování Slovenska roku 1919 a zemřelí vojáci uherskohradišťské posádky


 • katastr

  Mařatice

 • místo

  hrobová místa 79 a 80 v části B-III mařatického hřbitova


 • existence

  pomník již neexistuje

 • umístění

  Památník byl umístěn v době první republiky uprostřed vojenského oddělení hřbitova.

 • odstranění

  1939, sokl odstraněn a nahrazen novým pomníkem v říjnu 2018

 • úprava

  Po obsazení města německou armádou bylo sousoší zničeno a zůstal zde pouze samotný sokl, který se dochoval do současnosti.


 • popis

  Na betonovém podstavci bylo umístěno sousoší v podobě klečícího legionáře, jenž drží v náručí mrtvého spolubojovníka. Jeden ze zpodobněných vojáků měl mít italskou uniformu a druhý ruskou.


 • obrazy

  img0124.jpg


 • objekty

  Připomínka vojenského hřbitova
  pomník: Památník obětem válek


 • ulice

  1. máje


 • stavby

  hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice
  1. máje 817


 • prameny, literatura


 • autor

  CoL


Aktualizováno: 19. 11. 2018

Zbytek prvorepublikového legionářského pomníku na hřbitově v Mařaticích (SOkA UH, OV SPB UH, inv. č. 37)