Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

pomník: 2. světová válka

2. světová válka


 • Památník obětí 2. světové války na hřbitově v Mařaticích


 • provizorní památník obětí druhé světové války z Uherského Hradiště a okolních obcí, v jehož kolumbáriu byly umístěny urny s ostatky 128 občanů z Uherského Hradiště, Starého Města, Kunovic, Vések, Mařatic, Podolí, Popovic, Jarošova a Míkovic, kteří obětovali svůj život za svobodu vlasti v době okupace


 • katastr

  Mařatice

 • místo

  prostor hřbitova před rozptylovou loučkou


 • existence

  pomník již neexistuje

 • umístění

  1946

 • odstranění

  1957


 • popis

  Památník tvořil malý vybetonovaný prostor, vyhloubený do země a přikrytý betonovou deskou, nadzemní část pak kříž s trnovou korunou, vytvořený z neopracovaných březových kmenů.


 • poznámka

  V mnoha případech nebylo vůbec možné nalézt a pohřbít ostatky těchto lidí, kteří zemřeli ve věznicích a koncentračních táborech v českých zemích, Polsku, Německu a Rakousku, některé zase uložili jejich příbuzní do rodinných hrobů, a tak byla většina uren prázdná a pohřební akt byl pouze symbolický.


 • obrazy

  img0123.jpg


 • objekty

  2. světová válka
  pomník: Památník obětí 2. světové války na náměstí Míru


 • ulice

  1. máje


 • události

  7. 7. 1957
  Odhalení památníku na náměstí Míru 17. 5. 1947
  Vzpomínková slavnost na oběti války


 • stavby

  hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice
  1. máje 817


 • autor

  CoL


Aktualizováno: 04. 10. 2017

Památník obětem druhé světové války na hřbitově v Mařaticích (SOkA UH, MěstNV UH, kart. 249)