Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

barokní sloup: Barokní sloup se sochou sv. Floriána

Barokní sloup se sochou sv. Floriána


 • Sloup se sochou sv. Floriána


 • barokní sloup - jedna z dominant Mariánského náměstí


 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  jižní část náměstí


 • umístění

  kolem poloviny 18. století


 • popis

  Barokní sloup se sochou sv. Floriána je situován v jižní části Mariánského náměstí. Na dvoustupňové základně, na přední i zadní straně konkávně tvarované, je umístěn ořímsovaný tvarovaný sokl s bočními volutovými křídly. Na přední i zadní straně soklu jsou ryté tvarované rámy. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou, na níž je vysoký pilíř ukončený kompositní hlavicí. Stěny pilíře jsou členěny rytými rámy. Na pilíři stojí na oblačné základně socha světce v životní velikosti, levé koleno vytlačeno. Světec má oděv římského vojáka. Pravá pokrčená ruka spočívá na hrudi a přidržuje cíp praporce, levice drží žerď praporce. Světec má hlavu pootočenou k pravému rameni. U levého boku světce stojí okřídlené putto (andílek) přidržující praporec. U pravé nohy sedí druhé okřídlené putto, levou ruku má zdviženou vzhůru, pravice opírá se o oblačnou základnu. Tělem světce probíhá esovitý pohyb. Na zadní straně soklu nápis: OBNOVENO L. P. 1957.


 • památková ochrana

  číslo ÚSKP: 15869/7-3472


 • obrazy

  img0538.jpg img0540.jpg img0539.jpg


 • ulice

  Mariánské náměstí


 • významné osoby

  Jan Jeroným Schwarz


 • události

  26. 5. 1957
  Církevní oslava 700 let od založení města 4. 2. 1742
  Obsazení města pruským vojskem


 • související odkazy

  Památkový katalog NPÚ - heslo socha sv. Floriána


 • prameny, literatura


 • autor

  RaB


Aktualizováno: 02. 02. 2019

Sloup se sochou sv. Floriána, 30. léta 20. století. (SM UH, inv. č. H 7478)