Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

pomník: Připomínka vojenského hřbitova

Připomínka vojenského hřbitova


 • Památník obětem válek


 • Památník vztyčený v místě, kde se dříve nacházel vojenský hřbitov. Připomíná 162 vojáků různých národností, kteří byli pohřbeni v letech 1914-1945 jak ve vojenské, tak i v civilní části mařatického hřbitova.


 • katastr

  Mařatice

 • místo

  hřbitov v Mařaticích, oddíl B-III, hrob č. 79-80


 • umístění

  říjen 2018

 • přemístění

  původně na tomto místě stál legionářský pomník, odstraněný nacisty


 • autor

  Jindřich Martinák

 • prováděcí firma

  Tomáš Martinák

 • popis

  Dva kamenné kvádry vytvářející podobu kříže. V patě památníku je vodorovně umístěna kovová deska s textem.


 • poznámka

  Umístění pomníku bylo hrazeno z dotace ministerstva obrany ve výši 231 tisíc a rozpočtu města ve výši 137 tisíc korun.


 • text

  PADLÝM VOJÁKŮM
  V této části hřbitova se původně nacházel vojenský hřbitov založený koncem roku 1918.
  Zde byli až do roku 1945 pohřbíváni příslušníci armád různých států.
  Současný památník připomíná všech 162 vojáků
  Čechů, Chorvatů, Italů, Maďarů, Němců, Rakušanů, Rumunů, Rusů, Slováků, Srbů, Ukrajinců
  pohřbených v letech 1914-1945 dočasně nebo trvale ve vojenské i civilní části hřbitova.


 • obrazy

  img0797.jpg img0798.jpg


 • objekty

  Vojenský pomník
  pomník: Vojenský pomník na hřbitově v Mařaticích


 • ulice

  1. máje


 • události

  10/2018
  Odhalení obnoveného památníku na hřbitově v Mařaticích


 • stavby

  hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice
  1. máje 817


 • prameny, literatura


 • autor

  CoL


Aktualizováno: 13. 12. 2018

Památník obětem válek na hřbitově v Mařaticích. (ČoJ)