Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

socha: Mnich s legendou

Mnich s legendou


 • Socha Padre Pia


 • Socha Padre Pia na nároží hotelu Slunce doplněná třemi textovými tabulkami


 • katastr

  Uherské Hradiště


 • umístění

  4.2.2007


 • popis

  Socha svatého Pia z Pietrelciny (1887-1968), který byl prohlášen za svatého v roce 2002, umístěná na nároží hotelu Slunce. Sochu doplňují tři kovové tabulky:
  na první je text zpracovávající legendu o zachránění města Uherského Hradiště před uherskými vojsky na den sv. Františka z Assisi 4. října 1333, text je jakoby zpečetěn pečetí Sedmibolestné Panny Marie;
  druhá mluví o splnění přání návštěvníků města, kteří se sochy dotknou;
  třetí nese jméno sochy světce;


 • poznámka

  Sochu zde nechal umístit majitel hotelu Ivo Valenta jako příspěvek k 750. výročí města, text pověsti zpracoval Ing. Jan Möller. Vzhledem k nejasným souvislostem kapucínského mnicha s Uherským Hradištěm a několika chybám v textu (např. chybná datace události ze 14. století), vyvolalo umístění sochy a tabulek negativní reakci odborné veřejnosti, prezentovaná i v regionálním tisku.
  Chybně je zde například přepsán a interpretován opis na kopii pečetidla, které zde má symbolizovat pečeť (ovšem v negativu, nikoliv v pozitivu, jak by pečeť měla vypadat). Správně má být: Coetus Matris Dolorosae Hradistii. Překlad: Bratrstvo Bolestné Matky v Hradišti. Jedná se o kopii pečetního typáře Bratrstva Panny Marie Bolestné, které působilo při jezuitském kostele.


 • text

  Legenda o mnichovi
        Královské město Uherské Hradiště bylo L. P. 1334 nečekaně přepadeno
  od nepřátelských vojsk uherských a tak tvrdě dobýváno, že nebýt zázraku,
  o které listina biskupa olomouckého vypravuje, jistě by poraženo bylo.
       Město Hradiště bylo v den sv. Františka L. P. 1334 uherskými nepřáteli obleženo.
  Když dobyvatelé již hradby přelézali, obránci nemajíce již sil k odporu, vyzývali
  sv. Františka o pomoc. Zasloužiti se o to měl mnich, který v městě náhodou dlel.
  Vidouc krvelačné vojsko uherské, na kolena padnul a sv. Františka i Pannu Marii
  prosebně vzýval. A tu se stal zázrak. Milosrdný Bůh přestrašil nepřátele, že žádný
  z nich luk napnouti nebo meč vytrhnouti z pochvy nemohl, a tak jako bez smyslu a 
  slepí odtud ustoupili.Od té doby již Hradiště nikdy vojenskou silou poraženo nebylo.
       Spatřivše ten zázrak, rychtář a konšelé města Hradiště slíbili ku cti sv. Františka
  zříditi ve městě klášter a v nim bratry minority usídliti. Avšak klášter františkánů
  založen tu byl mnohem později, až koncem století patnáctého. Nikoliv však městem,
  nýbrž vynikajícím hodnostářem církevním a rodákem prostějovským Janem Filipcem,
  biskupem Varadínským. Kostel ku klášteru přiléhající byl zasvěcen ku cti památce
  Zvěstování Panny Marie.
       Dolorosae Hradistii Coetus Martis
       Sedmibolestná Panna Marie Hradišťská původkyně shromáždění

  Legenda vypravuje, že každý, kdo se dotkne tohoto mnicha, získá neporazitelnou
  sílu a ochranu před vším zlým od této chvíle až na věky, stejně jako tomu bylo
  v případě královského města Uherské Hradiště v roce 1334, kdy jej modlitba
  mnicha uchránila před nepřátelským uherským vojskem.

  kapucín sv. Pio Forgione z Pietrelciny
  1887 - 1968


 • obrazy

  img0811.jpg img0812.jpg img0813.jpg


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • významné osoby

  Ivo Valenta


 • události

  1334
  Šetření zázraku papežem Janem XXII.


 • stavby

  Hotel Slunce
  Josefa Stancla, Masarykovo náměstí 155


 • prameny, literatura


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 30. 10. 2019

Socha Padre Pia, nacházející se u hotelu Slunce.