Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josef Ferdinand Fanderlík

  JUDr. Josef Ferdinand Fanderlík


  • * 4.3.1839 Olomouc – † 8.5.1895 Uherské Hradiště


  • český politik a říšský poslanec


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V Uheském Hradišti působil od roku 1879.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 70

  • čestný občan

   29.6.1892


  • vzdělání

   obecná škola v Petřvaldě,
   gymnázium v Brně a v Olomouci,
   1856–1860 právnická fakulta ve Vídni (promoce v červenci 1864)

  • vyznamenání a pocty

   rytíř řádu železné koruny


  • dílo

   Vydal několik spisků, např.:
   - O opravě volebních řádů, Brno 1893
   - Poslanec dr. J. Fanderlík o politické situaci, Brno 1893.


  • zaměstnání

   1864–1868 advokátní koncipient v kanceláři dr. Aloise Pražáka v Brně,
   v roce 1868 jmenován advokátem ve Velkém Meziříčí,
   od roku 1869 působil v Prostějově,
   od roku 1873 v Olomouci a od roku 1879 v Uherském Hradišti, kde převzal advokátní kancelář po dr. Šromovi,
   1884–1895 člen moravského zemského výboru

  • politická orientace

   staročech, člen vedení Národní strany

  • odborné a zájmové organizace

   Beseda brněnská,
   Řemeslnická beseda Svatopluk,
   v letech 1864–1865 náměstek starosty a roku 1868 starosta TJ Sokol Brno I,
   spoluzakladatel Sokola v Prostějově,
   předseda prostějovské Matice,
   předseda Měšťanské besedy v Uherském Hradišti,
   předseda Rolnické záložny v Uherském Hradišti,
   v letech 1871–1895 člen zemského sněmu za novoměstský volební okres,
   1873–1891 člen říšského sněmu; od roku 1884 přísedící zemského výboru, účastnil se všech parlamentních prací, zvláště těch, které se týkaly zákonodárství, byl také členem výboru pro nový trestní zákon,
   v Uherském Hradišti členem městské výboru v letech 1890–1893


  • hrob

   Uherské Hradiště-Mařatice, UH-A 108


  • poznámky

   Děti:
   Ludmila, nar. 1. 4. 1870 Prostějov, svobodná.
   Vanda Marie Uršula, nar. 29. 7. 1873 Prostějov.
   Vladimír, nar. 3. 1. 1877 Olomouc.


  • pojmenované ulice

   - Fanderlíkova (Uherské Hradiště)


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Alois Šrom
   Jan Žáček


  • partneři

   Božena Fanderlíková (Helceletová)
   sňatek: 5.5.1869


  • děti

   Vanda Pitrová (Fanderlíková)


  • rodiče

   Josef Fanderlík
   Rozálie Fanderlíková (Pogliesová)


  • stavby

   dům čp. 70
   Mariánské náměstí 70


  • události

   27. 3. 1895
   Schůze k Národopisné výstavě v Praze 1871
   Založení Rolnické záložny


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna - heslo Josef Fanderlík


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 23. 02. 2018