Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jan Slováček

  Jan Slováček


  • * 18.7.1921 Staré Město (okr. Uherské Hradiště) – † 15.5.2012 Staré Město (okr. Uherské Hradiště)


  • středoškolský profesor, malíř-portrétista, primáš cimbálové muziky, za normalizace politický a kulturní pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Vězněn od 30.3. do 15.5. 1945 v Brně a v Mirošově.


  • bydliště

   Staré Město čp. 373


  • vzdělání

   Gymnázium Hodonín 1941
   Přírodověděcká fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor výtvarná výchova a zeměpis 1945-1948

  • vyznamenání a pocty

   vojenská medaile Za zásluhy II. stupně


  • zaměstnání

   Okresní nemocenská pojišťovna Uherské Hradiště 1941-1942
   Úřad práce Uherské Hradiště 1942-1945
   Gymnázium Uherský Brod 1948-1950
   Gymnázium, JSŠSVVŠ Uherské Hradiště 1950-1962
   ONV Uherské Hradiště 1962-1970
   tajemník pro ideologickou práci OV KSČ Uherské Hradiště 1969-1976
   místopředseda pro školství a kulturu ONV Uherské Hradiště 1976-1981
   ředitel Slováckého divadla v Uherském Hradišti 1982-1984

  • politická orientace

   člen národně socialistické strany 1945-1948
   člen a funkcionář KSČ od roku 1948

  • odborné a zájmové organizace

   člen pléna MNV 1948
   primáš a umělecký vedoucí cimbálové muziky folklorního souboru Dolina ve Starém Městě
   člen Svazu protifašistických bojovníků


  • poznámky

   Syn Jana Slováčka ze Starého Města a jeho manželky Františky.
   Manželka Marie, roz. Havelková, nar. 5.7.1930 Trnava (Slovensko), učitelka.
   Děti:
   Kateřina, nar. 1951.
   Jan, nar. 1953.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kádrové a osobní spisy zaměstnanců národních výborů 1929-1982"


  • sourozenci

   Vratislav Slováček


  • školy

   Jedenáctiletá (Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 19. 09. 2017