Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Gustav Dostál

  doc. Ing. Gustav Dostál


  • * 25.7.1862 Prostějov – † 22.5.1935 Brno


  • zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a silničního stavitelství, čestný občan města


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   honorovaný docent encyklopedie stavebního inženýrství, zemský stavební ředitel a přednosta moravského zemského stavebního úřadu


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 48, čp. 238
   Brno

  • čestný občan

   8.3.1913


  • vzdělání

   1872–1879 Česká reálná škola v Prostějově,
   1879–1884 Česká vysoká škola technická v Praze


  • zaměstnání

   1885–1886 u stavitele a geometra Šímy ve Vysokém Mýtě,
   1886–1888 stavba železnice Prostějov–Třebovice,
   1888–1889 vyměřování řeky Dyje,
   od roku 1889 u moravského zemského výboru v technických oborech,
   v letech 1890-1906 v Uherském Hradišti, kde vedl stavbu silničního mostu
   od roku 1907 docent na ČVŠT v Brně,
   od roku 1913 znalec pro stavbu silnic u zemského soudu v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen městského výboru 1900-1906


  • poznámky

   Do Uherského Hradiště přišel krátce po roce 1890, kde mj. vedl stavbu nového silničního mostu přes řeku Moravu, který byl slavnostně otevřen v roce 1905. V roce 1906 byl Gustav Dostal přeložen do Brna.


  • partneři

   Marie Dostálová (Vondráčková)
   sňatek: 8.7.1895


  • děti

   Marie Dostálová
   Milada Dostálová


  • stavby

   velkoměšťanský dům čp. 48
   Mariánské náměstí 48 moravní most
   Most Prosincové generální stávky Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého nám. 238, p. o.
   Palackého náměstí 238


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna - heslo Gustav Dostál


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 24. 11. 2017