Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jan Můčka

  Mons. ICLic. Jan Můčka


  • * 9.7.1950 Uherské Hradiště


  • římskokatolický kněz, valašskokloboucký děkan, obhájce svazku Interdiecézního soudu v Olomouci a papežský kaplan


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Dne 8. března 2010 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti a téhož roku získal Jan Můčka licenciát církevního práva.


  • bydliště

   Strážnice,
   Olomouc, Újezd (okr. Zlín)


  • vzdělání

   olomoucká pobočka Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích 1969-1974 (vysvěcen 22.6.1974 Olomouc)


  • zaměstnání

   kaplan u kostela sv. Mořice 1974-1977,
   správce farnosti Oldřišov 1977-1983,
   farář v Rýžovišti 1983-1990,
   farář v Újezdě u Valašských Klobouk od roku 1990

  • odborné a zájmové organizace

   soudce Interdiecézního soudu v Olomouci od roku 1989


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Jan Můčka


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 31. 10. 2017