Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Alena Podzemná

  PhDr. Alena Podzemná


  • * 1.10.1941 Uherské Hradiště


  • historička výtvarného umění, muzejní pracovnice, archivářka a malířka


  • rodné jméno

   Kozderková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Malbě a grafice se intenzivněji věnovala od 70. let 20. století.


  • vzdělání

   Filosofická fakulta UJEP v Brně, obor dějiny výtvarného umění 1958-1963 a postgraduální studium konzervátorství,
   Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální studium oboru užitné umění a muzeologie


  • dílo

   Historie a současnost sklářské tvorby na Zlínsku. Zlín 2010.
   Malířství na Soláni a v okolí. Solán 2014.


  • zaměstnání

   Vlastivědný ústav Vsetín 1963-1974,
   Státní okresní archiv Vsetín 1974-1994,
   Okresní vlastivědné muzeum Vsetín, pracoviště Valašské Meziříčí, od roku 1994 do odchodu do důchodu


  • poznámky

   Dcera hudebního skladatele Ladislava Kozderky a sestra herečky a zpěvačky Laďky Kozderkové.


  • prameny, literatura


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 30. 10. 2017