Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Eduard Schmidt

  prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.


  • * 11.12.1935 Uherské Hradiště


  • český fyzik a vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Zabývá se zejména fyzikou pevných látek, optickými vlastnostmi pevných látek, polovodiči, elipsometrií, fyzikou tenkých vrstev či modulační spektroskopií.


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně


  • zaměstnání

   Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno od roku 1958

  • odborné a zájmové organizace

   děkan Přirodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 1991-1992
   rektor Masarykovy univerzity v Brně 1992-1998


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Eduard Schmidt (fyzik)


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 30. 10. 2017