Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jan Vojtěch

  prof. Dr. Jan Vojtěch


  • * 5.8.1879 Kyjov (okr. Hodonín) – † 19.1.1953 Praha


  • profesor matematiky na ČVUT v Praze


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Ve své odborné práci se věnoval teorii transformací, teorii rovinných křivek šestého stupně a projektivní geometrii.


  • bydliště

   Brno
   Praha


  • vzdělání

   České gymnázium Uherské Hradiště 1890-1898
   Filozofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze 1898-1902 (učitelská způsobilost z matematiky a fyziky)

  • jiné pocty

   Čestný člen Jednoty českých matematiků a fyziků 1940.


  • dílo

   Matematika pro nejvyšší třídy gymnázií a reálek. (Učebnice, kterou napsal společně s B. Bydžovským a Teplým).
   Základy matematiky ke studiu věd přírodních a technických. (Vysokoškolská učebnice, která vyšla s doplňky v sedmi vydáních v letech 1916 až 1946).
   Geometrie projektivní. Praha 1932.


  • zaměstnání

   střední školy Praha, Olomouc a Lipník nad Bečvou
   II. česká státní reálka Brno 1907-1915
   Vysoké učení technické Brno 1915-1923
   České vysoké učení technické Praha 1923-1949

  • odborné a zájmové organizace

   člen Královské české společnosti nauk a  Jednoty českých matematiků a fyziků


  • související odkazy

   Masarykova univerzita Brno - biografie Jan Vojtěch


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 16. 05. 2017