Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Otakar Borůvka

  prof. RNDr. Otakar Borůvka, DrSc.


  • * 10.5.1899 Uherský Ostroh (okr. Uherské Hradiště) – † 22.7.1995 Brno


  • významný matematik, zabývající se matematickou analýzou, teorií grafů, diferenciální geometrií, algebrou a diferenciálními rovnicemi, vysokoškolský pedagog, zakladatel Matematického ústavu ČSAV v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Přednášel též na bratislavské univerzitě.


  • bydliště

   Uherský Ostroh
   Brno, Roubalova 13


  • vzdělání

   Gymnázium Uherské Hradiště 1911–1916
   Vyšší vojenská reálka v Hranicích na Moravě 1916–1917
   Vojenská technická akademie v Mödlingu u Vídně 1917–1918
   Česká vysoká škola technická v Brně 1918–1922
   Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno 1920-1922
   studijní pobyt v Paříži 1929–1930 a v Hamburku 1930–1931

  • čestný doktorát

   Univerzita Komenského v Bratislavě (19. 6. 1969),
   Masarykova univerzita v Brně (10. 5. 1994)

  • vyznamenání a pocty

   Státní cena Klementa Gottwalda za práce v oboru diferenciálních rovnic (1959),
   Řád práce za vynikající pedagogickou i vědeckou činnost v matematice (1965)

  • jiné pocty

   čestný občan Brna (1994) a Uherského Ostrohu (1995)


  • zaměstnání

   Česká vysoká škola technická v Brně 1920–1921 (externě též v letech 1946–1951),
   Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 1921–1970
   Matematický ústav ČSAV od roku 1970

  • odborné a zájmové organizace

   Jednota českých matematiků a fyziků,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Přírodovědecký klub v Brně,
   Société mathématique de France,
   American Mathematical Society


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov Brno


  • poznámky

   Syn Jana Borůvky, ředitele obecné a měšťanské školy v Uherském Ostrohu.


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna - heslo Otakar Borůvka


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 16. 05. 2017