Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

František Cejnar

  František Cejnar  • středoškolský profesor, kronikář města


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Psal četné články o čs. legionářích do legionářských časopisů.


  • bydliště

   Uherské Hradiště


  • zaměstnání

   Reálné gymnázium Uherské Hradiště, obor dějepis-zeměpis, 1926-1936

  • odborné a zájmové organizace

   kronikář města Uherského Hradiště v letech 1927-1936 (podle zápisků svého předchůdce Metoděje Dobiáše zapsal léta 1914-1935)


  • prameny, literatura


  • školy

   Čs. státní reálné gymnázium Uherské Hradiště


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 02. 09. 2017