Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Milan Zlatník

  Milan Zlatník


  • * 12.9.1926 Uherské Hradiště-Jarošov – † 1995 Uherské Hradiště


  • náměstek ředitele v Jarošovském pivovaře, předseda ONV Uherské Hradiště


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • bydliště

   Kněžpole čp. 216
   Uherské Hradiště čp. 1064


  • vzdělání

   Obchodní akademie Uherské Hradiště 1941-1945

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu 1970
   Pamětní medaile 50 let Komunistické strany Československa 1971
   Pamětní medaile 25 let Vítězného února 1973
   Řád práce 1978


  • zaměstnání

   Pivovar Jarošov 1944-1970
   předseda ONV Uherské Hradiště 1970-1980

  • politická orientace

   člen a funkcionář KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   poslanec ONV Uherské Hradiště do roku 1990 (předseda Okresní posudkové komise)


  • poznámky

   První manželka Jiřina, roz. Kašná, nar. 24.4.1931, zemřela 1974.
   Druhá manželka Libuše, roz. Krčmová, nar. 3.7.1935.
   Děti:
   Marie, nar. 1953, provdaná Blahová.
   Ludmila, nar. 1956, provdaná Drozdová.
   Libuše, nar. 1965 (nevlastní).


  • obrazy

   img0172.jpg


  • prameny, literatura


  • stavby

   panelový dům čp. 1064
   Štěpnická 1064


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 08. 01. 2018

Shromáždění k poctě osvobození města, v první řadě zleva – Milan Zlantník, předseda ONV Uherské Hradiště, Vincenc Gajdošík, vedoucí tajemník OV KSČ Uherské Hradiště, sovětský důstojník, Richard Gojš, předseda revizní komise...