Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Ladislav Rutte

  JUDr. Ladislav Rutte


  • * 5.5.1893 Praha – † 3.2.1967 Zlín


  • právník, národopisný pracovník, sběratel krojů a zvykoslovných předmětů


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Podílel se na přípravě několika ročníků Strážnických slavností, kterým předcházelo uspořádání pohutné národopisné slavnosti počátkem července 1945 ve Zlíně.


  • bydliště

   Uherské Hradiště-Mařatice čp. 273, v letech 1921-1936,
   Zlín, tř. Tomáše Bati 6, od roku 1936,


  • vzdělání

   Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze,

  • vyznamenání a pocty

   uznání ministerstva kultury 1947,
   čestné uznání rady KNV Gottwaldov,


  • dílo

   Autor divadelních her pro ochotnické divadlo, národopisných statí a studií a sběratel pověstí, písní a zvykoslovných obřadů.


  • zaměstnání

   advokátní koncipient v Uherském Hradišti 1920–1936,

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel Slováckého krúžku lidových písní a tanců v Mařaticích v roce 1921,
   zakladatel Slováckého krúžku ve Zlíně po roce 1936, kde rekonstruoval zlínský kroj,


  • hrob

   pohřben v Hluku


  • poznámky

   1. manželka Viktorie, roz. Nováková, ze Starého Města (manželství rozvedeno roku 1930).
   2. manželka Antonie, roz. Mitáčková, z Hluku (sňatek 1936).
   Děti:
   Jurij, strojní inženýr v Praze.
   Milan, nar. 27.4.1942, zemřel 10.5.2002, průmyslový výtvarník, Zlín čp. 3778.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Vzpomínka na JUDr. Ladislava Rutteho"


  • stavby

   dům čp. 273
   Příčná II. 273


  • autor

   DoM, ČoJ


Aktualizováno: 28. 08. 2018