Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Ladislava Košíková

  Mgr. Ladislava Košíková


  • * 28.1.1957 Uherské Hradiště


  • taneční choreografka a pedagožka vycházející ve své tvorbě z lidové tradice


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • cena města

   2018


  • vzdělání

   Gymnázium Uherské Hradiště 1972–1976,
   Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor pedagogika základních škol, specializace hudební výchova 1976–1980,
   Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění Brno, obor taneční umění 1991–1996,
   Choreografické kurzy Aleny Skálové 1992–1994


  • zaměstnání

   Základní umělecká škola Uherské Hradiště (vedoucí tanečního oboru) 1992–dosud,
   Katedra audiovize a animace fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2000–dosud,
   Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Atelier taneční a pohybové divadlo a výchova (lidový tanec, dětská taneční tvorba, rituál a lidové divadlo) 2006–dosud,

  • odborné a zájmové organizace

   V roce 1992 se stala choreografkou, následně pak uměleckou vedoucí taneční složky Hradišťanu, kde v autorské dvojici s hudebníkem Jiřím Pavlicou vytvořila výrazná scénická pásma. Choreograficky i režijně solupracuje na hudebně tanečních projektech s předními hudebními tělesy (např. Filharmonie B. Martinů Zlín, Pražská komorní filharmonie, Czech Ensemble Baroque, Musica Bohemica, Slovácký komorní orchestr, Slovanský komorní ansámbl, Societas Incognitorum ad.). Ze zahraniční spolupráce vyniká její práce na pořadu z děl B. Smetany a A. Dvořáka s Vídeňskými filharmoniky. Choreograficky spolupracuje také s předními režiséry operních a činoherních scén (Národní divadlo Praha, Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Divadlo Zlín, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, Husa na provázku a další).


  • školy

   Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125


  • související odkazy

   Košíková Ladislava


  • autor

   DoM


Aktualizováno: 12. 09. 2019