Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Augustin Čáp

  doc. RNDr. Augustin Čáp, CSc.


  • * 13.6.1908 Praha-Letná – † 2006 Praha


  • sportovec-basketbalista, metodik tělesné výchovy a sportovní funkcionář, autor rozhlasových her, účastník protifašistického odboje - člen Obrany národa, čestný občan města


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1940-1945 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen.


  • bydliště

   Hradec Králové,
   Uherské Hradiště,
   Praha

  • čestný občan

   10.4.2006


  • vzdělání

   Reálné gymnázium Uherské Hradiště (1927),
   Přírodověděcká fakulta Karlovy univerzity v Praze - tělesná výchova, zeměpis a kartografie.

  • vyznamenání a pocty

   Za celoživotní přínos sportu 2005


  • dílo

   Čáp, Augustin: Vývoj tělesné výchovy na vysokých školách a vysokoškolského sportu u nás. 1978, strojopis.
   Čáp, Augustin: Vývoj vysokoškolského sportu v českých zemích. In: Systém tělesné výchovy na vysokých školách. Praha, Vysoká škola zemědělská, 1981.
   Čáp, Augustin: 75 let vysokoškolského sportu v ČR. Pardubice, VŠCHT, 1987.
   Napsal přes sto literárních pořadů pro Československý rozhlas, většinou her pro mládež.


  • zaměstnání

   Měšťanská škola Uherské Hradiště - učitel tělesné výchovy,
   středoškolský profesor na gymnáziu v Hodoníně,
   docent Masarykovy univerzity v Brně,
   vedoucí katedry tělovýchovy a sportu na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Uherské Hradiště,
   předseda Ústřední sekce košíkové při ÚV ČSTV 1957-1961,
   člen Československého olympijského výboru


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Antonín Čáp


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 14. 09. 2020