Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Karel Dýnka

  Karel Dýnka


  • * 14.4.1929 Částkov (okr. Uherské Hradiště)


  • učitel hudby, varhaník, sbormistr a dirigent smíšeného pěveckého sboru Svatopluk


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Do roku 1950 v noviciátu u salesiánů ve Fryštáku. Poté v základní vojenské službě u pracovních technických praporů.


  • bydliště

   Uherské Hradiště

  • cena města

   1997


  • vzdělání

   Reálné gymnázium Holešov 1940-1949
   Konzervatoř Brno, obor varhany 1965-1971

  • vyznamenání a pocty

   Čestné uznání ONV Uherské Hradiště Za rozvoj pracovní iniciativy 1979
   Čestné uznání MěstNV Uherské Hradiště Za práci s mládeží 1984

  • jiné pocty

   účastník projektu Paměť národa Zlínského kraje 2018


  • zaměstnání

   úředník v n. p. Moravostav Přerov 1954
   skladník LSD Jednota Velký Ořechov 1956-1957
   lektor Osvětové besedy Podolí a Kunovice 1959-1965
   lektor Sdruženého závodního klubu Uherské Hradiště 1965-1969
   učitel Lidové školy umění Uherské Hradiště 1969-1989

  • odborné a zájmové organizace

   sbormistr a dirigent smíšeného pěveckého sboru Svatopluk 1985-2002
   zakladatel uherskohradišťského dětského sboru v roce 1978
   varhaník farního kostela ve Velkém Ořechově 1955-1957
   regenschori farního kostela v Uherském Hradišti 1958-2015


  • poznámky

   Manželka Anna, roz. Kolaříková, nar. 2.10.1939 Uherské Hradiště.
   Děti:
   Marta, nar. 1963.
   Pavel, nar. 1977.


  • obrazy

   img0154.jpg img0269.jpg


  • prameny, literatura


  • školy

   Lidová škola umění Uherské Hradiště


  • události

   19. 11. 2001
   Koncert k ukončení umělecké činnosti Karla Dýnky 15. 10. 1997
   Oslava výročí 740 let od založení města a první udělení Ceny města
   laureát Ceny města za rok 1997
   17. 6. 1994
   Koncert k výročí 100 let Svatopluku


  • související odkazy

   Český hudební slovník - heslo Karel Dýnka
   Smíšený pěvecký sbor Svatopluk


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 03. 04. 2019

Karel Dýnka, varhaník, první nositel Ceny města.(SOkA UH, ONV UH)