Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vladimír Bouček

  Ing. arch. Vladimír Bouček


  • * 16.1.1901 Vídeň (Rakousko) – † 21.7.1985 Uherské Hradiště


  • architekt, pedagog a národopisný pracovník, zakladatel prvních dílen Ústředí lidové umělecké výroby


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Zakladatel prvních dílen v oblastní pobočce Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti.
   Město Uherské Hradiště od roku 2005 uděluje každoročně Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby.


  • vzdělání

   Odbor architektury a pozemního stavitelství České vysoké školy technické v Brně 1920–1926.

  • vyznamenání a pocty

   státní vyznamenání Za vynikající práci
   státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu


  • dílo

   odborné knihy a články o lidové výrobě a řemeslech


  • zaměstnání

   Škola umění Zlín 1942–1946,
   ÚLUV - roku 1945 byl jedním ze zakladatelů, do r. 1952 pracoval v oblastním středisku v Uherském Hradišti, 1953–1961 v oddělení výzkumu, vývoje a výroby v Praze.

  • politická orientace

   člen KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   teoretik lidové umělecké výroby v rámci Národopisné komise Zemské osvětové rady v Brně,
   člen redakčních rad časopisů Tvar a Umění a řemesla.


  • prameny, literatura


  • školy

   Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267


  • stavby

   ředitelství a dílny ÚLUV
   Velehradská třída 875


  • události

   2005
   Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby v regionu


  • související odkazy

   Slovácké muzeum heslo Vladimír Bouček


  • autor

   DoM


Aktualizováno: 13. 02. 2018