Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josef Hajduch

  Ing. arch. Josef Hajduch


  • * 4.3.1957


  • architekt a horolezec


  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Účastník expedic do Alp, Pamíru, Ťanšanu, Tibetu a jihoamerických And. Byl na Štítu komunismu (7495 m) i Huascaránu (přes 6800 m).
   Roku 1996 byl součástí výpravy Czech and Slovak Everest 96, která se pokusila vystoupit na Mount Everest, kvůli nepříznivému počasí však výprava vrcholu nedosáhla.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 41


  • zaměstnání

   Městský úřad Uherské Hradiště

  • odborné a zájmové organizace

   člen České komory architektů


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Slovník osobností východní Moravy


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 09. 10. 2017