Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

František Brzobohatý

  JUDr. František Brzobohatý


  • * 12.12.1838 Luhačovice (okr. Zlín) – † 29.12.1914 Lipník nad Bečvou (okr. Přerov)


  • advokát, autor satirických veršů a písní, politický, společenský a kulturní činovník, stenograf


  • pseudonym

   Smil Kyselka

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Používal řadu dalších pseudonymů - Kyselka Slanovodský (v narážce na své rodiště), A. Jaborské, Frolián Kocórek či Jora fon drVeškov.
   Je považován za jednoho ze zakladatelů české stenografie, podílel se na první české učebnici těsnopisu.


  • bydliště

   Po svých životních zastávkách v Kroměříži, Praze, Krakově, Těšíně, Brně, Vídni a Uherském Hradišti se usadil v Lipníku nad Bečvou.
   Uherské Hradiště čp. 61


  • vzdělání

   piaristické gymnázium v Kroměříži (maturita 1859),
   filozofická fakulta vídeňské univerzity (1859–1962),
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1962–1965),
   právnická studia dokončil v Krakově, kde získal r. 1868 doktorát.


  • dílo

   Byl od mládí literárně činný. Jeho humoristicky a satiricky laděné články, kterými útočil hlavně proti germanizaci, byly publikovány v mnoha časopisech.
   Podílel se také na první české učebnici těsnopisu (Těsnopis český del soustavy Gabelsbergerovy, 1863).


  • zaměstnání

   Během svých studií ve Vídni pracoval jako výpomocný stenograf v říšské radě a od roku 1962 do poloviny 70. let zajížděl zapisovat česká vystoupení na moravském zemském sněmu.
   Advokátní koncipient u F. A. Šroma v Uherském Hradišti v letech 1871-1877. Zde také vyučoval češtinu na německém gymnáziu.
   Vlastní advokátní kancelář v Lipníku nad Bečvou 1877-1914.

  • odborné a zájmové organizace

   Ve všech místech, kterými procházel, se čile účastnil společenského a spolkového života. V roce 1872 byl spoluzakladatelem Jednoty sokolské v Uherském Hradišti a jejím prvním náčelníkem. Hlavní politickou a společenskou aktivitu pak vyvíjel v Lipníku nad Bečvou.


  • hrob

   městský hřbitov Lipník nad Bečvou


  • poznámky

   Syn Františka Brzobohatého, učitele v Luhačovicích, a jeho manželky Josefy, roz. Štrambachové.
   Manželka Rozalie, dcera Viléma Šuly, inženýra na odpočinku v Uherském Hradišti, a jeho manželky Vincencie, roz. Šimkové, sňatek 23.1.1875.


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Alois Šrom


  • stavby

   dům čp. 61
   Mariánské náměstí 61


  • události

   28. 1. 1872
   Vznik spolku Sokol


  • související odkazy

   Město Lipník nad Bečvou - heslo JUDr. František Brzobohatý


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 14. 02. 2018