Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jiří Čoupek

  PhDr. Jiří Čoupek


  • * 26.10.1947 Brno


  • archivář a historik, ředitel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1991-1993 spolupracoval s Vídeňskou univerzitou na projektu "Měšťanstvo v malých městech Habsburské monarchie v letech 1862-1914".


  • bydliště

   Brno 12,
   Uherské Hradiště


  • vzdělání

   SVVŠ Brno-Královo Pole 1963-1966,
   Filosofická fakulta UJEP v Brně, obor archivnictví 1966-1971

  • vyznamenání a pocty

   medaile SPO ČSSR Za příkladnou práci (1987)
   Pamětní medaile Čs. obce legionářské v uznání zásluh o obnovu a šíření legionářských tradic (2000)
   Medaile starosty města Uherské Hradiště za vědeckou a publikační činnost v oboru dějin města Uherského Hradiště (2010)
   medaile ministra vnitra České republiky Za zásluhy o české archivnictví (2017)


  • dílo

   Jeho odborné práce jsou zaměřeny na dějiny veřejné správy. Je však především autorem či spoluautorem řady monografií měst a obcí okresu Uherské Hradiště. Publikuje též na stránkách časopisu Slovácko a Zpravodaje města Uherské Hradiště. Je členem redakční rady časopisu Slovácko (od roku 1993) a v letech 1993-2007 byl členem redakční rady Sborníku archivních prací.


  • zaměstnání

   ONV-Okresní úřad Uherské Hradiště 1971-2002 (odborný archivář 1971-1973, vedoucí archivu 1973-1977, ředitel archivu 1977-2002),
   Moravský zemský archiv v Brně-Státní okresní archiv Uherské Hradiště 2002-2010 (ředitel archivu)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Vědecké archivní rady ministra vnitra 1995-2004,
   kooptovaný poslanec ONV Uherské Hradiště 1990,
   člen názvoslovné komise pro pojmenování ulic a veřejných prostranství (od roku 1989) a komise architektury a regenerace památkové péče (1998-2006) Městského úřadu Uherské Hradiště,
   člen správní rady Oblastní Charity Uherské Hradiště od roku 1991, její předseda v letech 2007-2011,
   zakládající člen Historické společnosti Starý Velehrad a její předseda v letech 1993-2010


  • poznámky

   Syn Viléma Čoupka ml. z Brna-Bosonoh a jeho manželky Anny, roz. Chmelíkové.
   Děti:
   Magdalena, nar. 1975 Uherské Hradiště.
   Lukáš, nar. 1978 Uherské Hradiště.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Jaromíra Čoupková (Růžičková)
   sňatek: 1.7.1971
   Hradec Králové


  • sourozenci

   Milan Čoupek
   Pavel Čoupek


  • stavby

   Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Uherské Hradiště
   Františkánská, Velehradská třída 124


  • události

   28. 11. 2017
   Spuštění internetové Encyklopedie dějin města Uherského Hradiště


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna - heslo Vilém Čoupek


  • autor

   RaB


Aktualizováno: 08. 05. 2020