Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Blanka Rašticová

  PhDr. Blanka Rašticová


  • * 14.9.1952 Zlín


  • historička, zástupkyně ředitele a vedoucí historického oddělení Slováckého muzea, zastupitelka a radní města


  • rodné jméno

   Hrubanová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1990–2012 organizovala ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti mezinárodní vědecké konference s agrární tematikou


  • bydliště

   Uherské Hradiště

  • cena města

   2017


  • vzdělání

   SVVŠ Uherské Hradiště,
   Filosofická fakulta UJEP v Brně, obor archivnictví-historie 1971-1976


  • dílo

   Její odborné práce se dotýkají především oblasti epigrafiky, architektury, památek a historie zemědělství. Publikovala příslušné části v řadě monografií obcí a měst, zvláště Uherského Hradiště, Kunovic, Velehradu, Uherského Ostrohu a v poslední době Hradčovic. její odborné články nalezneme především na stránkách časopisů Slovácko, ZVUK a Malovaný kraj. Jako odborná redaktorka se podílela na přípravě několika monografií obcí a měst Uherskohradišťska. Je dlouholetou členkou redakční rady a dopisovatelkou Zpravodaje města Uherské Hradiště.


  • zaměstnání

   Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (zástupkyně ředitele 1993–2013) 1976-2017

  • politická orientace

   zvolena za občanského sdružení KRUH

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající členka a místopředsedkyně Muzejního spolku v Uherském Hradišti (od r. 2004), zakládající členka a předsedkyně Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG (2003–2013), předsedkyně Spolku přátel města Mayen (od roku 2011),
   členka zastupitelstva od roku 2010 a rady města od roku 2014


  • poznámky

   Děti:
   Lenka a Michal.


  • partneři

   Bernard Raštica


  • události

   15. 10. 2018
   Slavnostní předání Ceny města za rok 2017


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 31. 08. 2020