Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Marie Gajdošíková

Aktualizováno: 07. 09. 2017

Marie Gajdošíková, první manželka vedoucího tajemníka OV KSČ Vincence Gajdošíka. (SOkA UH, fond OV KSČ UH)