Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Andrej Pranečuk

  pplk. Andrej Pranečuk


  • * 9.12.1921 Jasiňa (Ukrajina) – † 6.3.2013 Uherské Hradiště


  • příslušník 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Po okupaci Podkarpatské Rusi emigroval do Sovětského svazu, kde vstoupil do čs. zahraničního vojska. S armádním sborem generála Ludvíka Svobody pak prošel celou její bojovou cestou až po Liptovský Mikuláš, kde byl 11.3.1945 těžce raněn.


  • bydliště

   Zakarpatská Ukrajina
   Bojkovice čp. 455
   Podolí čp. 114
   Uherské Hradiště-Vésky čp. 39


  • vzdělání

   měšťanská škola

  • vyznamenání a pocty

   Řád Rudé hvězdy
   Československý válečný kříž
   Pamětní medaile Sovětského svazu


  • zaměstnání

   Mlékárna Bojkovice
   ONV Uherský Brod, odbor pracovních sil, 1956-1960
   Vojenský útvar 9441 Uherský Brod od roku 1960

  • politická orientace

   člen KSČ od roku 1948

  • odborné a zájmové organizace

   Uskutečnil množství besed na téma osvobozování Československa.


  • hrob

   hřbitov Popovice


  • poznámky

   První manželka Marie, roz. Malinová, nar. 30.6.1930, zemřela 14.7.1969, sňatek 9.6.1948.
   Druhá manželka Anna Pašková, nar. 4.6.1928.
   Děti:
   Zdenka, nar. 1949.
   Andrej, nar. 1954.


  • obrazy

   img0164.jpg


  • prameny, literatura


  • stavby

   dům čp. 39
   Na Dědině 39


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 19. 11. 2017

Andrej Pranečuk při setkání s arm. gen. Ludvíkem Svobodou 2.11.1960 v Uherském Brodě. (SOkA UH, fond OV KSČ UH)