Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josef Jančář

  PhDr. Josef Jančář, CSc.


  • * 16.6.1931 Uherský Brod-Těšov (okr. Uherské Hradiště)


  • etnograf, muzejník, organizátor a vědecký pracovník NÚKL


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Významně se podílí na projektu Nositel tradice lidového řemesla, který je českou obdobou světového programu UNESCO nesoucího název Žijící lidské poklady.


  • bydliště

   Uherské Hradiště

  • cena města

   2008


  • vzdělání

   FF MU v Brně, obor etnografie, 1953-1958,
   (titul PhDr. 1967, CSc. 1969),

  • vyznamenání a pocty

   Cena ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2008.


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   odborný pracovník Slováckého muzea v Uherském Hradišti 1958–1961,
   ředitel Slováckého muzea Uherské Hradiště 1964–1970,
   vedoucí dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti 1961–1964,
   odborný pracovník Krajského památkového střediska Brno 1970–1971,
   pracovník přidružené výroby JZD Lipov 1972–1979,
   zaměstnanec NÚLK Strážnice 1979–1989,
   ředitel NÚLK Strážnice 1990–1996,

  • politická orientace

   člen KSČ od roku 1965, vyloučen v době normalizace pro nesouhlas se vstupem armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968

  • odborné a zájmové organizace

   člen výboru Národopisné společnosti při ČSAV 1958–1970,
   člen výboru Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici 1964–1970,
   člen Ústřední muzejní rady 1967–1970,
   vedoucí redaktor sborníku Slovácko 1958–1970,
   člen redakční rady Národopisných aktualit 1964–1971,
   odpovědný redaktor Národopisné revue 1991–1995,
   prezident České národní sekce CIOFF od roku 1993,


  • obrazy

   img0271.jpg


  • události

   1. 1. 1960
   Založení Studia amatérského filmu


  • související odkazy

   Knihovna BBB - heslo Josef Jančář


  • autor

   DoM


Aktualizováno: 01. 12. 2017

PhDr. Josef Jančář, CSc., ředitel Slováckého muzea v letech 1964–1970 (SM UH, inv. č. 25191)