Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jan Jeroným Schwarz

  Jan Jeroným Schwarz


  • * 1702 – † 28.10.1765 Uherské Hradiště


  • císařský rychtář


  • zajímavé okolnosti

   Nechal v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí postavit sloup se sochou sv. Floriána jako poděkování za šťastné vyváznutí z pruského zajetí. V roce 1742 za tzv. válek o dědictví rakouské totiž pruské vojsko nakrátko obsadilo město a když pak počátkem dubna odtáhlo, odvedlo sebou jako rukojmí císařského rychtáře Jana Schwarze, primátora Leopolda Černého a ještě jednoho radního, které odvedli do Kvasic a měli pokračovat dál do Prostějova. U Kvasic však došlo k šarvátce s císařským vojskem a v nastalém zmatku se zajatým Hradišťanům podařilo uprchnout.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 61 (majitel domu od roku 1739)


  • zaměstnání

   císařský rychtář v Uherském Hradišti 1736-1765


  • hrob

   pohřben v kryptě farního kostela sv. Jiří


  • objekty

   Barokní sloup se sochou sv. Floriána
   barokní sloup: Sloup se sochou sv. Floriána


  • stavby

   dům čp. 61
   Mariánské náměstí 61


  • události

   4. 2. 1742
   Obsazení města pruským vojskem


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 26. 09. 2017