Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Albert Gottwald

  Albert Gottwald


  • * 4.6.1937 Zlín


  • entomolog, propagátor ochrany životního prostředí, nositel Ceny města


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Padesát let vytvářel sbírku motýlů, která obsahovala 13.645 exemplářů. Jeho entomologická sbírka se dnes nachází ve Sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.


  • bydliště

   Zlín
   Uherské Hradiště

  • cena města

   2016


  • vzdělání

   Střední průmyslová škola stavební Zlín 1952-1956


  • dílo

   Bibliografie zveřejněna v citované literatuře, mj.:
   Gottwald, Albert: Rozšíření a ochrana pestrokřídlece podražcového ve Zlínském kraji. In: Acta musealia. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Roč. IX., č. 1-2 (2009), s. 47-53.
   Gottwald, Albert, Bělín, Vladimír: Motýli Bílých a Bielych Karpat. Sborník Přírodovědeckého klubu v Uherském Hradišti. Supplementum č. 7/2001.
   Králíček, Milan, Gottwald, Albert: Motýli jihovýchodní Moravy 1-3. Muzeum J. A. Komenského. Uherský Brod 1984-1987.
   Řadu příspěvků najdeme též na stránkách Zpravodaje města Uherského Hradiště.


  • zaměstnání

   projektant a později vedoucí referent oddělení investiční výstavby Barvy-Laky, n. p., pak Colorlak, a. s. Staré Město 1961-1997

  • odborné a zájmové organizace

   Vedle entomologie a ochrany přírody se věnuje fotografování folklorních událostí, kde spolupracuje s etnografickým oddělením Slováckého muzea v Uherském Hradišti.


  • obrazy

   img0176.jpg


  • prameny, literatura


  • stavby

   dům čp. 305
   Vinohradská 305


  • události

   15. 10. 2017
   Udělení Ceny města za rok 2016 a oslavy výročí založení města


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 26. 09. 2017

Albert Gottwald, entomolog a propagátor ochrany přírody (foto Albert Gottwald)