Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Rudolf Baillon

  Rudolf Baillon  • státní úředník, vládní komisař města


  • šlechtický titul

   baron

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Jmenován vládním komisařem města v září 1906 po komunálních volbách poté, co na ustavující schůzi odmítl funkci starosty přijmout JUDr. Václav Pitra a městský výbor nezvolil vedení města. Uherské Hradiště spravoval až do volby nového starosty a městské rady 28.12.1906 a projednání následných námitek opozice počátkem následujícího roku.


  • zaměstnání

   okresní komisař Okresního hejtmanství Uherské Hradiště, k 1.10.1907 přeložen k finančnímu úřadu do Litovle
   vládní komisař města Uherské Hradiště 1906-1907


  • prameny, literatura


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 16. 10. 2017