Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Robert Snášil

  PhDr. Robert Snášil


  • * 10.4.1939 Prostějov


  • archeolog se zaměřením na předvelkomoravské a velkomoravské osídlení středního Pomoraví a zaniklé středověké lokality na Uherskohradišťsku, zástupce ředitele Slováckého muzea


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Prováděl četné terénní výzkumy (Staré Město, Uherské Hradiště, Záblacany).


  • bydliště

   Uherské Hradiště


  • vzdělání

   FF UJEP v Brně, obor archeologie 1956-1961 a dějepis a čeština 1956-1958


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti (1961-1987 a 1991-1993),
   nezávislý archeolog od roku 1993

  • odborné a zájmové organizace

   spoluzakladatel Historické společnosti Starý Velehrad,
   spoluzakladatel tradice celostátních setkání archeologů středověku,
   člen Klubu českých turistů


  • obrazy

   img0282.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   MaI


Aktualizováno: 02. 12. 2017

PhDr. Robert Snášil, archeolog Slováckého muzea (SM UH, inv. č. 37844)