Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Bohumil Fišer

  Bohumil Fišer


  • * 9.3.1882 Mladá Boleslav – † 18.8.1928 Praha


  • středoškolský profesor, archivář, národně socialistický politik, první manžel osobnosti: Marie Fišerová-Nováková


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Mladá Boleslav, Praha, Příbram, Holešov, Valašské Meziříčí,
   Uherské Hradiště čp. 118, v letech 1911-1928


  • vzdělání

   gymnázium Mladá Boleslav,
   filosofická fakulta UK v Praze (sedm semestrů ukončil 1905)


  • dílo

   Paměti hradišťské(1921).
   Uherské Hradiště 1. Topografie(1921).
   Psal studie o výtvarném a hudebním umění.


  • zaměstnání

   reálka Příbram 1906-1907,
   vyšší reálka Holešov 1907-1908,
   gymnázium Valašské Meziříčí 1908-1911,
   reálné gymnázium Uherské Hradiště 1911-1928

  • politická orientace

   člen a funkcionář České strany pokrokové od roku 1911
   člen a funkcionář Čs. strany národně-socialistické od roku 1920

  • odborné a zájmové organizace

   poslanec revolučního Národního shromáždění 1919-1920,
   člen ústředního výkonného výboru Čs. strany národně-socialistické,
   předseda uherskohradišťské župy Čs. strany národně-socialistické,
   tajemník klubu senátorů Čs. strany národně-socialistické,
   člen předsednictva Unie čs. družstev,
   člen předsednictva Junáků-Skautů,
   archivář města Uherského Hradiště


  • obrazy

   img0046.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Fišerová-Nováková (Fiedlerová)
   sňatek: 1912


  • školy

   Čs. státní reálné gymnázium Uherské Hradiště


  • stavby

   svobodný dům čp. 118
   Vodní 118


  • související odkazy

   Wikepedie - heslo Bohumil Fišer


  • autor

   DoM


Aktualizováno: 01. 12. 2017

Profesor českého gymnázia a autor historické topografie města Bohumil Fišer. (SM UH)