Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

František Kretz

  František Kretz


  • * 4.1.1859 Blansko – † 4.6.1929 Uherské Hradiště


  • publicista, sběratel a kulturní pracovník, první ředitel Slováckého muzea, čestný občan města


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   K jeho přátelům patřili slavní malíři Antonín Slavíček, Adolf Kašpar, Joža Úprka, Stanislav Lolek, Oldřich Lasák.


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 27

  • čestný občan

   4.1.1929


  • vzdělání

   Čtyři třídy Slovanského gymnázia Brno.
   C.k. Slovanský učitelský ústav v Brně s nepovinným předmětem metodikou vyučování slepých 1877.


  • dílo

   V roce 1894 převzal po Antonínovi Otáhalovi redigování Slováckých novin, kde působil jako publicista a vydavatel. S Josefem Klvaňou spolupracoval v oblasti národopisné, sbíral zejména lidové výšivky a keramiku.


  • zaměstnání

   učitel Blansko, Jedovnice, Letovice, Žalkovice 1877-1886
   učitel Holešov, Kunovice 1886-1894,
   redaktor Slováckých novin od roku 1894,
   ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti 1914-1929,
   ředitel Knihvazačské školy v Uherském Hradišti 1918-1920,

  • politická orientace

   Národní (staročeská) strana

  • odborné a zájmové organizace

   dobrovolný kustod muzea na Velehradě od roku 1904,
   zakladatel Odborné školy pro ženská povolání v Uherském Hradišti,
   člen městského výboru 1906-1912,


  • hrob

   Dne 7. června 1929 pohřben do rodinné hrobky v Blansku.


  • poznámky

   Syn Františka Kretze, měšťana v Blansku a jeho manželky Marie, roz. Novotné.
   Zůstal svobodný.


  • pojmenované ulice

   Františka Kretze (Mařatice)


  • osoby

   Alois Daněk
   přítel


  • školy

   Odborná škola pro ženská povolání Uherské Hradiště
   Městská knihařská škola Uherské Hradiště


  • stavby

   dům čp. 27
   Nádražní 27 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
   Smetanovy sady 179


  • události

   8. 9. 1906
   VII. sjezd slovanských novinářů 27. 3. 1895
   Schůze k Národopisné výstavě v Praze


  • související odkazy

   wikizdroje


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 27. 04. 2018