Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jaroslav Knot

  JUDr. Jaroslav Knot, PhD.


  • * 20.10.1977 Uherské Hradiště


  • diplomat, vysokoškolský učitel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Od ledna 2017 působí jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Norském království a v Islandské republice.


  • vzdělání

   Obchodní akademie Uherské Hradiště 1992–1996,
   Právnická fakulty MU v Brně 1996–2001 (roku 2002 JUDr., 2001–2005 doktorandské studium),
   právnická fakulta Stockholmské univerzity 2002–2003,
   stipendista Švédského institutu Ústav mezinárodního práva,

  • jiné pocty

   Výroční cena Švédského institutu (2005) za propagaci Švédska v zahraničí


  • zaměstnání

   Okresní úřad v Uherském Hradišti 2001,
   Švédská obchodní rada v ČR–České republice, Skandinávská obchodní komora v ČR 2002,
   Ministerstvo spravedlnosti ČR 2003–2004,
   Ministerstvo zahraničních věcí ČR od roku 2004,
   odborný asistent na katedře germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty MU v Brně od roku 2009

  • odborné a zájmové organizace

   lektor v Diplomatické akademii České republiky,
   lektor v Exportní akademii České republiky,
   rozhodce v soutěži pro studenty právnických fakult Jessup Moot Court Competition 2006,
   člen České společnosti pro mezinárodní právo,
   člen Severské společnosti Praha,
   člen společnosti “Skandinávský dům”,


  • související odkazy

   MZV ČR - velvyslanec v Norsku


  • autor

   CoM


Aktualizováno: 01. 12. 2017