Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

František Winkler

  František Winkler


  • * 1745 – † 29.9.1819 Uherské Hradiště


  • ředitel buchlovského panství a krajský a zemský výběrčí, uherskohradišťský měšťan


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   V dražbě jezuitských realit v březnu 1781 koupil od vrchního ředitelství komorních statků jezuitskou zahradu se zahradním domkem (Gartenhaus Nro 221). Rodina získala do vlastnictví velkoměšťanský dům č. 44 na Mariánském náměstí, ovocnou zahradu ve Starém Městě a další pole a zahrady v Mařaticích (zdejší aboliční dvůr) a Starém Městě. Celkový nemovitý majetek byl podle licitačního protokolu z 14.6.1820 odhadnut na 8 600 zl. a odkoupil jej v dražbě syn Alois Winkler za 8 705 zl. Jezuitská zahrada byla odhadnuta na 2 056 zl. a zakoupila ji dcera Vincencie von Heimerl za 3 064 zl. Jezuitskou zahradu s domkem později od dalších majitelů zakoupilo město pro německé gymnázium, dnešní Obchodní akademii.
   Rodinu Winklerů dodnes připomíná empírový pomník ve Smetanových sadech, který sem byl přemístěn v roce 1935 ze hřbitova v Mařaticích. Horní část nápisu, věnovaná Františku Winklerovi (snad latinská) je již zcela nečitelná, dolní (německá) se týká Josefa Winklera, ale přestože napohled vypadá zachovale, přečíst lze jen útržky textu.


  • bydliště

   Buchlovice čp. 274 (do roku 1781),
   Uherské Hradiště čp. 164 (186), čp. 81 (102), čp. 44 (55)


  • zaměstnání

   obroční a poté hospodářský ředitel panství Buchlovice,
   po roce 1781 krajský a zemský výběrčí v Uherském Hradišti


  • poznámky

   Manželka Anna, roz. Baumannová, nar. /1749/, zemřela 6.2.1817 Uherské Hradiště.
   Děti:
   Antonín, nar. /1770/, stal se guberniálním radou a krajským hejtmanem v  Přemyšlu; jeho manželka Josefa, roz. Müllerová, byla dcera guberniálního rady Müllera ve Lvově.
   František Josef Vincenc, nar. 28. 11. 1772 Buchlovice, stal se guberniálním sekretářem a poštmistrem v Olomouci.
   Vincencie Alžběta Nepomucena Františka, nar. 8. 4. 1777 Buchlovice, provdána za Františka Heimerle von Heimthal, guberniálního sekretáře.
   Jan Sarkander Nepomucký, nar. 8. 5. 1779 Buchlovice.
   Josef Konstantin Krištof, nar. 21. 5. 1781 Buchlovice.
   Alois Ignác Bernard, nar. 30. 8. 1785 Uherské Hradiště.
   Ignác Bernard Baltazar, nar. 20. 8. 1790 Uherské Hradiště, stal hejtmanem u pěšího pluku vévody Josefa Würtenberga.
   Petr z Alkantary Karel Boromejský, nar. 5. 11. 1792 Uherské Hradiště, zemřel 22. 1. 1793 Uherské Hradiště.


  • prameny, literatura


  • děti

   Jan Nepomuk Winkler
   Josef Winkler st.
   Alois Winkler


  • objekty

   Pomník rodiny Winklerovy
   pomník


  • stavby

   Zahradní domek v jezuitské zahradě
   Nádražní 22 dům čp. 44
   Prostřední 44


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 07. 12. 2017